LU matemātikas profesors Agnis Andžāns vada nodarbības rajona labākajiem matemātiķiem (24.09.2005.)