Latvijas vēstures skolotāju asociācijas rīkotais seminārs Preiļos 2000. gadā