Kursi pedagogiem „eTwinning rīki un iespējas starptautiskajos projektos” (11.11.2013)