Krāslavas kora un skolēnu parlamenta vizīte PVĢ (03.12.2004)