Koru sadziedāšanās – koncerts, piedalījās Aizkraukles ģimnāzijas jauktais koris un PVĢ jauktais koris (22.04.2010)