Konference `Projekta darbs un zinātniskās pētniecības darbs (ZPD)` (22.04.2024.)