Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 20. gadu absolventu salidojums – Ģimnāzijas svētki! (19.11.2016.)