Informātikas skolotāju MA seminārs PVĢ (05.04.2005)