Ģimnāzijas kolektīva pārstāvji Lielajā talkā (17. – 18.04.2009)