Ģimnāzijas absolventu salidojuma formālā daļa (13.11.2004.)