Erasmus+ projekta koordinatoru vizīte JEPVĢ (29.03.2017.)