Erasmus+ projekta “Digital Interculturalism” (DIGI – CUL) dalībnieku vizīte Latvijā, JEPVĢ (20. – 24.04.2024.)