“Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva 2022” laureātu tikšanās Briselē (26.10.2022.)