Eiropas dienas pasākums, Erasmus+ projekta `The ARTICS` skolu pārstāvju tikšanās JEPVĢ (09.05.2019.)