Dienvidlatgales novada tradicionālās dziedāšanas konkurss `Dziesmu dziedu, kāda bija` Līvānos (14.04.2010)