Daugavpils universitātes pārstāve 3. kursu audzēkņus iepazīstina ar studiju iespējām DU (13.10.2006)