Brocēnu, Skrundas, Alsungas, Saldus novadu vācu valodas skolotāju vizīte PVĢ (20.03.2014.)