Balvu rajona latviešu valodas skolotāju viesošanās PVĢ (26.10.2006)