Balvu pasniegšana Latgales novada olimpiādes lietišķajā informātikā laureātiem Viktoram Solovjovam un Raivim Bruzgulam (23.03.2006)