Audzēkņu pašpārvaldes diena/Skolotāju diena PVĢ (01.10.2004.)