Angļu valodas skolotāju seminārs PVĢ datorcentrā 2002. gada 18. aprīlī