Andreja Eglīša Dzejas svētki `Andrejs Eglītis un Austra Skujiņa` Dobeles rajona Aucē (19. – 20.09.2008)