Aknīstē norisinājās starptautiskais folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”, kurā piedalījās PVĢ folkloras kopa (2005. gada 21., 22. maijs)