Aglonas,Preiļu,Vārkavas novadu apvienības seminārs ķīmijas skolotājiem (21.11.2013.)