3.A kurss Jasmuižas parka sakopšanas talkā (04.09.2014.)