2012. gada 8. decembrī Preiļu KN PVĢ folkloras kopas `Rūtoj` 10 gadu jubilejas koncerts! (08.12.2012.)