2009. gada 7. maijā notika Eiropas Savienībai un Comenius projektam veltīts pasākums (07.05.2009)