2007. gada veselības skrējiens Preiļu parkā (25.09.2007)