2007. gada 3. septembris – pirmā skolas diena! (03.09.2007)