2. aprīļa pasākums – netradicionālā sporta diena 2002. gadā