14. martā Līvānos notika Dienvidlatgales tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziedu dziesmu, kāda bija”. Aija Ancāne – Lielā dziedātāja (14.03.2006)