1. mācību semestra noslēgums, Ziemassvētku koncerts (21.12.2016.)