1. kursu audzēkņu Iesvētīšanas pasākums (16.10.2008)