1. kursu audzēkņu Iesvētīšanas pasākums (15.10.2009)