Izglītības programmu licences

Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (PDF)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (PDF)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (PDF)

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (PDF)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (PDF)