PROJEKTI
P
reiļu novada Izglītības pārvalde

.

Datums


Valsts izglītības attīstības aģentūras un Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Projekta
LOGO
 
  Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz (formāts MM.GGGG)    

 

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Finansējuma saņēmējs VIAA. Līgums tiks noslēgts.
Finansējums proporcionāli izglītojamo un projektā iesaistīto skolu skaitam

ESF, Valsts budžets 01.12.2016.–31.08.2021.

 

 

 

 

06.06.2022.
E.Visocka

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Par projekta darbības laika pagarināšanu līdz 2022.gada 31.augustam

Saskaņā ar 2022.gada 26.aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūras un Preiļu novada pašvaldības noslēgtā Sadarbības līguma grozījumiem Nr.4.8.3.3/144/10, Eiropas Savienības fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība”8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek pagarināts līdz 2022.gada 31.augustam.
Projekta koordinatore Evelīna Visocka

- - - - - - - - - - - -
16.12.2021.
E.Visocka

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Preiļu novada Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2021./2022.m.g.

- - - - - - - - - - - -

06.09.2021.
E.Visocka

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Turpinās ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta darbības ilgums līdz 2022.gada 31 .decembrim.
- - - - - - - - - - - -
06.09.2021.
E.Visocka

- - - - - - - - - - - -
Turpinās ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
- - - - - - - - - - - -
2021./2022.m.g. projektā iesaistītās Preiļu novada izglītības iestādes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.10.2021.
I.Patmalniece
- - - - - - - - - - - -
Karjeras nedēļa Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
- - - - - - - - - - - -
11.11.2021.
E.Visocka

- - - - - - - - - - - -
2021./2022. m. g. ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” iesaistītās Preiļu novada izglītības iestādes - izmaiņas no 11.11.2021.
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
 

- - - - - - - - - - - -
 

- - - - - - - - - - - -
 
  IPRIEKŠĒJĀ PROJEKTA POSMA INFORMĀCIJA
01.12.2016.–31.08.2021.
07.09.2017.
S.Ūzuliņa
- - - - - - - - - - - -
8_Informācija publicitātei mājas lapā - partneriem
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29.09.2017.
I.Patmalniece


- - - - - - - - - - - - 
Ciemos pie ugunsdzēsējiem un glābējiem
- - - - - - - - - - - - -
FOTOGALERIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.10.2017.
I.Patmalniece


- - - - - - - - - - - -
Novikontas Jūras koledžas apmeklējums
- - - - - - - - - - - - -
 FOTOGALERIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.10.2017.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Atvērto durvju diena Preiļu slimnīcā
- - - - - - - - - - - - -
FOTOGALERIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.11.2017.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Ventspils Augstskolas vizīte Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
09.11.2017.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Tehnobuss

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.11.2017.
līdz
10.11.2017.
V.Boļšakovs
- - - - - - - - - - - -
Preiļu novada skolas piedalās karjeras izvēles projektā
- - - - - - - - - - - - -
FOTOGALERIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.11.2017.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Lekcija raksts Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16-17.01.2018.
N.Kirsanova

- - - - - - - - - - - -
Nodarbība "Mans ceļš līdz mērķu sasniegšanai"
- - - - - - - - - - - - -
FOTOGALERIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.01.2018.
A.Pūga

- - - - - - - - - - - -
Seminārs „Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās”
- - - - - - - - - - - - -
FOTOGALERIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
01.02.2018.
S.Ūzuliņa

- - - - - - - - - - - -
Uzziņas materiāli par izglītības iespējām Eiropā
- - - - - - - - - - - - -
Infografika - Tavas attīstības iespējas skolas laikā (2015)
- - - - - - - - - - - - -
Infografika - Noskaidro, kurš izglītības ceļš vislabāk atbilst tavai situācijai un nākotnes plāniem! (2015)
- - - - - - - - - - - - -
Infografika - Kā plānot karjeru? (2014)
- - - - - - - - - - - - -
Infografika - Kā iepazīt profesijas? (2014)
- - - - - - - - - - - - -
Infografika - Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi? (2014)
- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06.02.2018.
S.Ūzuliņa

- - - - - - - - - - - -
Karjeras plānošanai zmantotojamie interneta resursi
- - - - - - - - - - - - -
Iespēja iepazīt profesiju
- - - - - - - - - - - - -
www.profesijupasaule.lv
www.prakse.lv
www.nva.gov.lv
- - - - - - - - - - - - -
Par studiju akreditāciju, studiju iespējām
- - - - - - - - - - - - -
www.niid.lv
www.svr.ikvd.gov.lv
www.viaa.gov.lv//lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/studijas_arvalstis/
www.dreamfoundation.eu
- - - - - - - - - - - - -

Informācija par Latvijas izglītības iestādēm
- - - - - - - - - - - - -
www.niid.lv
- - - - - - - - - - - - -
Karjeras izvēles testi
- - - - - - - - - - - - -
www.niid.lv
www.nacstudet.lv/tests/
www.prakse.lv
- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
08.02.2018.
S.Stendere-Šteinberga

- - - - - - - - - - - -
CEPU, CEPU KUKULĪTI...
- - - - - - - - - - - - -
FOTOGALERIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.02.2018.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Iepazīšanās ar konditora profesiju Skrīveros

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.02.2018.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Viesos pie keramiķa Raivja Andersona
        Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 20. martā Pelēču pamatskolas 4. -9. klašu skolēni un 22. martā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 7. un 8.klases skolēni viesojās pie keramiķa, pedagoga, uzņēmēja Raivo Andersona. Tikšanās laikā skolēniem bija dota iespēja iepazīt amatnieka darba ikdienu, vidi, darba instrumentus, kurus izmanto keramikā, uzzināt, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai varētu darboties šajā jomā. Jaunieši atklāja, ka, nodarbojoties ar amatniecību, jāprot ne tikai veidot no māla, bet ir jāpārzina grāmatvedības, tirdzniecības menedžmenta, ekonomikas, reklāmas pamati, lai varētu veiksmīgi realizēt savu produkciju, jābūt komunikablam un radošam. Izglītojamie tikšanās beigās varēja par godu Latvijas simtgadei izveidot no māla katrs savu Latvijas kontūru, izmantojot keramiķa darba instrumentus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.02.2018.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Izstādes "Skola 2018" apmeklēšana

         2018. gada 23. februārī Preiļu 2. vidusskolas 9. – 12. klases audzēkņi projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja Rīgā notiekošo izstādi ‘’Skola 2018’’. Izstādes apmeklētājiem tika dota lieliska iespēja iepazīties ar vairāk nekā 140 profesionālās un augstākās izglītības iestāžu piedāvājumu Latvijā un ārzemēs – izglītības programmu dažādību un mācību ikdienu. Skolēni ļoti novērtēja iespēju ne vien uzzināt par nākotnes iespējām, bet arī izmēģināt savas prasmes, piemēram, veicot mākslīgo elpināšanu, iejūtoties zemessarga lomā vai ielūkojoties neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta auto iekšpusē. Izstādes dalībnieki bija priecīgi gan par iespēju saņemt nepieciešamo konsultāciju un atbildes uz jautājumiem, kuras sniedza mācību iestādēs studējošie, gan piedalīties izglītojošās aktivitātēs. Daudzi vidusskolēni atzina, ka izstādes apmeklējums bija labs palīgs, izvēloties nākotnes profesiju. Šis pasākums paplašināja redzesloku un padarīja daudzas ar karjeru saistītas lietas skaidrākas un saprotamākas.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.02.2018.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Izglītojoša interesanta ekskursija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.02.2018.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Izstādes "Skola 2018" apmeklēšana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21.03.2018.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Galdniekam ir zelta rokas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.04.2018.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Meistarklase nodarbība Latgales mākslas un amatniecības centrā, lai iepazītu stikla pūtēja un audēja amatu

         2018. gada 10. aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Preiļu 1.pamatskolas 4.a.c..klases skolēniem bija brīnišķīga iespēja apmeklēt Latgales mākslas un amatniecības centru Līvānos Domes ielā 1.
Skolēni varēja iepazīt amatnieku profesiju daudzveidību, to darba ikdienu, uzzināt, kādas prasmes un rakstura īpašība nepieciešamas, strādājot ar stiklu, iepazīt ar stikla pūtēju un audēju amatu izstrādājumu radīšanas procesu. Diskusijās skolēni uzzināja par profesiju apguves iespējām, amatam nepieciešamajām prasmēm un dabas dotumiem. Skolēni tika konsultēti par darba un karjeras iespējām.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.04.2018.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -

Nodarbība ‘’Ķīmiķi darba tirgū’’

        2018. gada 13. aprīlī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika nodarbības ģimnāzistiem ‘’Ķīmiķi darba tirgū’’, kuras vadīja Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes docente Iveta Ancāne, viņai asistēja ģimnāzijas absolvente LU Ķīmijas fakultātes studente Zane Čerpakovska. Ģimnāzisti šīs tikšanās laikā guva plašāku informāciju par ķīmiķa profesiju – izglītības iespējām, darba vidi un jomām, kā arī tehnoloģijām, kuras tiek izmantotas šajā profesijā. Lektore bija sagatavojusi arī plašu un interesantu praktisko meistardarbnīcu, kurā, darbojoties kopā ar ģimnāzistiem, veica interesantus eksperimentus, izmantojot šķidro slāpekli un pārtikas produktus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.04.2018.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Viesošanās Maizes muzejā Aglonā

        2018. gada 16.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros" ietvaros Pelēču pamatskolas 5.-9.klases skolēniem bija brīnišķīga iespēja paciemoties Aglonā Maizes Muzejā pie saimnieces, maizes cepējas, muzeja vadītājas, uzņēmējas Vijas Kudiņas. Skolēniem bija ļoti noderīga visa sniegtā informācija un sajūtas, lai kaut nedaudz aizdomātos par lietām, kuras mēs ikdienas steigā uztveram kā pašsaprotamas. Viņiem vienkāršā, bet ļoti interesantā un saistošā veidā tika pastāstīts par maiznieka arodu, nepieciešamajām īpašībām, darba vidi. Skolēniem bija iespēja ielūkoties maiznieka grūtajā, bet tik atbildīgajā darba procesā – maizes cepšanā, kur svarīgas ir ne tikai prasmes, bet arī cepēja emocijas. Vija Kudiņa ļoti aizrautīgi pastāstīja ne tikai par maizes cepēja profesiju, bet arī par to, ka cilvēkam ir nepieciešams pilnveidoties visdažādākajās jomās, lai veiksmīgi darbotos kā uzņēmējs, taču galvenais ir mīlēt savu arodu un nodarbošanos, tad arī viss izdosies.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.04.2018.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Nodarbība ‘’Kas ietekmē karjeras izvēli?’’

        17. aprīlī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika nodarbības Jāņa Eglīša Preiļu Valts ģimnāzijas 8.un 10. klašu skolēniem un Vārkavas vidusskolā 8. - 11.klašu skolēniem karjeras izglītībā ‘’Kas ietekmē karjeras izvēli?’’. Nodarbības laikā izglītojamiem vajadzēja veikt dažādus uzdevumus, lai varētu saprast, kā skolas laiks var ietekmēt nākotnes mērķu sasniegšanu, kas tad ir jādara jau šodien, lai veiksmīgi veidotu savu karjeru. Šo nodarbību laikā jauniešiem bija jāformulē nākotnes vēlmes un jāizvērtē un jāsaprot, kā mācības var ietekmēt to sasniegšanu vai nesasniegšanu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07.05.2018.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Mazā Brīnumzeme Preiļu 2.vidusskolā

         7.maijā mūsu skolā viesojās Mazās Brīnumzemes izbraukuma komanda (Edmunds un Kristīne).
Viņi vadīja divas karjeras stundas.
Kad notika pirmā stunda, Edmunds mums pastāstīja par karjeras izvēli, par to, ka cilvēkam var būt ne tikai viena profesija, bet vairākas. Iepazināmies ar iespējām, ko piedāvā radošas tehnoloģijas un noskaidrojām kādas cilvēkprasmes un iemaņas nepieciešams attīstīt, lai mēs būtu konkurētspējīgi nākotnes profesiju tirgū.
Mēs skatījāmies video par dzelzceļa maketu Hamburgā, un uzzinājām, ka mums Latvijā, Siguldā, arī ir tāds makets, bet tas ir nedaudz mazāks.
Otrajā stundā Kristīnes vadībā mums bija iespēja izgatavot savas nākotnes dzīves maketu 3D formātā
Karjeras stundas bija ļoti interesantas un aizraujošas.
Darina Piskunova, 9.kl. skolniece

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07.05.2018.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Nodarbība karjeras izglītībā ‘’Kur slēpjas bioloģija?’’

        7.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas skolēniem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils Universitātes Bioloģijas fakultātes pasniedzēju Aināru Pankjanku. Jaunieši tika iepazīstināti ar biologa pienākumiem un darba ikdienu, kā arī tika sniegta informācija par ģenētiski modificēto augu un dzīvnieku nozīmi mūsdienu pasaulē. Ģimnāzisti uzzināja, ka ir divu veidu biologi - baltie biologi un zaļie biologi. Zaļie biologi, kas arī ir pats Ainārs, dodas dabā praktiskos novērojumos un materiālu sagatavošanā un atrašanā, savukārt baltie biologi darbojas laboratorijā. Jauniešiem bija iespēja apskatīt un aptaustīt dažādu veidu kukaiņus, kurus pētījumu veikšanai arī ir jāķer pašiem biologiem. Visi ar lielu interesi klausījās lektora stāstījumā un demonstrējumos. Šī tikšanās noteikti paplašināja ģimnāzistu redzesloku par biologa profesijas ikdienu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.05.2018.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -

Mācību ekskursija uz SIA ceptuvi „LĀČI’’

      2018. gada 11.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Preiļu 1.pamatskolas 6.a.c..klases skolēniem bija brīnišķīga iespēja apmeklēt maizes ceptuvi „LĀČI” skolēniem tika dota iespēja iejusties maiznieka profesijā, iepazīt viņa darba ikdienu, uzzinātu, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvs produkts. Skolēniem bija ļoti noderīga visa sniegtā informācija un sajūtas, lai kaut nedaudz aizdomātos par lietām, kuras mēs ikdienas steigā uztveram kā pašsaprotamas. Viņiem vienkāršā, bet ļoti interesantā un saistošā veidā tika pastāstīts par maiznieka arodu, par maizes cepēja profesiju, bet arī par to, ka cilvēkam ir nepieciešams pilnveidoties visdažādākajās jomās, lai veiksmīgi darbotos kā uzņēmējs, taču galvenais ir mīlēt savu arodu un nodarbošanos, tad arī viss izdosies.
         Skolēni varēja  praktiskā nodarbība izmēģināt savas iemaņas maizes formēšanā un pārbaudīt savu interesi par aplūkoto maiznieka profesiju.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.05.2018.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Mācību ekskursija uz Z/S „KURMĪŠI”

         2018. gada 15. maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Preiļu 1.pamatskolas 3.a.c..klases 49 skolēni apmeklēja zemnieku saimniecību „KURMĪŠI”.
Z/S Kurmīši, nodarbojas ar ārstniecības augu audzēšanu, izmantojot bioloģiskās saimniekošanas metodes. Saimniecības pamatdarbība ir ārstniecības augu audzēšana, kaltēšana, fasēšana, medus iegūšana, sveču ražošana no bišu saražotā vaska. Saimnieks teic, ka šogad ārstniecības augu platības sasniedza 20 ha, kurā tiek audzēti ap 20 veidu ārstniecības augu. Saimniecības īpašnieks, Ivars Geiba, pastāstīja , kāda ir viņa darba ikdiena, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai veiksmīgi vadītu zemnieku saimniecību. Kādas profesijas jāapgūst, lai varētu konstruktīvi strādāt zemnieku saimniecībā, kā arī parādīja saimniecībā audzētos augus, izstāstīja par augu nozīmi cilvēka veselībā. Skolēni varēja apskatīt tējas ražošanas cehu – žāvēšanas, fasēšanas telpas. Papildus saimniecībā nodarbojas ar biškopību. No iegūtā vaska saimniecībā tiek gatavotas sveces un vaska šūnas. Arī katram skolēnam tika dota iespēja uztaisīt (uzrullēt) savu vaska sveci. Apmeklējuma noslēgumā skolēniem bija iespēja pagaršot dažādas tējas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.05.2018.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Izbraukuma meistarklase nodarbība SIA ”Čīši gords” Preiļu novadā Salas pamatskolā

        2018. gada 23.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros" ietvaros Salas pamatskolas 1.-9. klases skolēniem bija brīnišķīga iespēja piedalīties saimnieces, maizes cepējas, uzņēmējas Vijas Kudiņas izbraukuma meistarklases nodarbībā. Skolēniem bija ļoti noderīga visa sniegtā informācija un sajūtas, lai kaut nedaudz aizdomātos par lietām, kuras mēs ikdienas steigā uztveram kā pašsaprotamas. Vija Kudiņa iepazīstināja ar maiznieka profesiju, pastāstīja, kādām rakstura īpašībām jāpiemīt labam maizniekam, kādi darba instrumenti jāizmanto, kā jāsagatavo darba vide, lai ceptu maizi, kādām prasmēm jāpiemīt maizniekam, kādas zināšanas nepieciešamas, lai izceptu garšīgu maizi, no kādiem graudaugiem cep maizi ne tikai Latvijā, bet arī citās zemēs. Vairāk uzmanības tika pievērsts rudzu maizes tapšanas procesam, skolēni uzzināja, kas ir ziemāji, kā agrāk tika novākta raža, kā tas notiek mūsdienās. Skolēni pamēģināja arī, cik grūti ir griezt rokas dzirnavas, kas agrāk bijis meitu darbs, un izbaudīja, cik garda ir rudzu maize ar medu un tēja cienastā.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28.05.2018.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Mobilās laboratorijas ‘’Tehnobuss’’ apmeklējums

         Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 28.un 29.maijā Pelēču pamatskolas un Vārkavas vidusskolas audzēkņiem bija iespēja apmeklēt mobilo laboratoriju ‘’Tehnobuss’, kurā skolēni varēja iepazīt un izmēģināt autobusā izvietotās mūsdienīgu uzņēmumu iekārtas, gūstot reālāku priekšstatu par inženierzinātnēm, it īpaši mašīnbūves un metālapstrādes specialitātēm, lai izdarītu izvēli personīgajam karjeras ceļam, noskaidrotu savas intereses profesionālajā laukā. Intreresanti bija uzzināt, piemēram, ar ko nodarbojas mehatronikas jomā un ko dara mehatroniķis. Ekskursijas laikā bija iespēja izmēģināt arī metināšanas iekārtu, kas jauniešiem īpaši patika. Mobilā laboratorija kārtējo reizi atgādināja, ka daudzpusīgiem, zinošiem cilvēkiem ir lielas perspektīves.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.11.2018.
I.Patmalniece
- - - - - - - - - - - -
Karjeras atbalsta pasākums ‘’Atklāj sevī maiznieku’’
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28.11.2018.
V.Boļšakovs
- - - - - - - - - - - -
Iepazīšanās ar konditora profesiju Skrīveros
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04.12.2018.
I.Patmalniece
- - - - - - - - - - - - 
Nodarbība "No vaļasprieka līdz uzņēmējdarbībai"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06.12.2018.
V.Boļšakovs
- - - - - - - - - - - -
Div` dzelteni kumeliņi
No jūriņas izpeldēja-
Vienam bija zelta sedli,
Otram zīda iemauktiņi.
l.t.dz.


        ESF projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Salas pamatskolas 1.-4.klases skolēni apmeklēja Riebiņu pagasta ,,Trīs vītolu staļļus”,
kur sākumskolas skolēni iepazinās ar zirgiem. Ar maziem kumeliņiem, skaistiem izjādes zirgiem, un apskatīja viņu dzīves vietu – stalli.
        Skolēni ar lielu aizrautību klausījās zirgkopja stāstījumā, gan par zirgiem, gan par zirgkopja profesiju. Uzdeva interesējošus jautājumus.
Noslēgumā visi varēja pavizināties uz zirga, apseglota ar īstiem segliem.
        Pēcpusdiena bija izdevusies! Bērni bija sajūsmā. Ne tikai atpakaļceļu, bet arī nākošajā dienā pārsprieda un sarunājās par draudzīgo un stipro dzīvnieku zirgu.
Izteica vēlmes un minējumus, kuri savā turpmākajā dzīvē varētu kļūt par zirgkopi vai arī zirga treneri.

Salas pamatskolas sākumskolas skolotāja Zita Pastare
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
09.01.2019.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Vai tu zini savas stiprās puses?

          Uz šo jautājumu 9.janvārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 10.klašu skolēniem nodarbībā ‘’Manas stiprās puses karjeras veidošanā’’ atbildi palīdzēja rast izaugsmes trenere Kristīne Zaksa.
Nodarbības laikā jauniešiem bija iespēja izvērtēt savas personības aspektus ar Lumina Splash rīka palīdzību, pēc tam tos analizēt un noskaidrot savas stiprās puses.
Darbošanās notika brīvā, nepiespiestā gaisotnē, lektore bija interesanta un zinoša.
Nodarbības noslēgumā ikviens bija noskaidrojis savas personības aspektu stiprās puses un varēja saistīt tos ar profesionālo karjeru, domājot par nākotnes nodarbošanos.

Solvita Ragauša, Sofija Gžibovska,10.D klases skolnieces

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01.03.2019.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Izstāde “Skola-2019”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.06.2019.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Pasākumu apraksti 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.06.2019.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Pasākumu apraksti 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.10.2019.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -

Karjeras nedēļas aktivitātes Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31.10.2019.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -

Karjeras nedēļa Pelēču pamatskolā
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30.11.2019.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
HSZI Kultūras pētījumu centra pētnieki vada diskusiju par karjeras lēmumu pieņemšanu un nākotnes profesijām
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20.01.2020.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -

"Veiksmīgas karjeras ABC'' Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
Praktiskais seminārs "Veiksmīga karjera darot savu sirdslietu" Vārkavas vidusskolā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25.02.2020.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
"Talanti komandas darbā un profesionālajā dzīvē" Pelēču pamatskolā
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26.02.2020.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Seminārs “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība – kur ir balanss?” Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un Vārkavas vidusskolā
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.10.2020.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Izstādes “Skola 2020” apmeklējums (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24.01.2020.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Poligrāfija, kā apkalpošanas sfēra, darba pasaules iepazīšana (Preiļu 1.pamatskola)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28.02.2020.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Izstādes "Skola 2020" apmeklējums (Preiļu 2. vidusskola un Preiļu 1.pamatskola)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.04.2020.
V.Boļšakovs
Preiļu 2.vsk.
Preiļu 1.psk.
Salas psk.
- - - - - -
Praktiski ieteikumi veiksmīgai karjerai 2020
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
27.04.2020.
V.Boļšakovs
Preiļu 2.vsk.
Preiļu 1.psk.
Salas psk.
- - - - - -
Alberta Einšteina10 principi radošam darbam 2020
 -  -  -  -  -  -  -  -  -
Kas ir CV un kā to pareizi rakstīt 2020
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
14.05.2020.
V.Boļšakovs
Preiļu 2.vsk.
Preiļu 1.psk.
Salas psk.
- - - - - -
Tava karjeras izvēle 2020
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
22.05.2020.
V.Boļšakovs
Preiļu 2.vsk.
Preiļu 1.psk.
Salas psk.
- - - - - -
Informācijas  avoti 2020 skolām
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
01.09.2020.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Darba laiki PKK
- - - - - - - - - - - -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -
INDIVIDUĀLĀS KARJERAS
KONSULTĀCIJAS

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
01.09.2020.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Darba laiki PKK
- - - - - - - - - - - -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -
INDIVIDUĀLĀS KARJERAS
KONSULTĀCIJAS

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
- - - - - - - - - - - -
08.10.2020.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -
Tikšanās ar pārstāvjiem no Zemessardzes 35. kājinieku bataljona un Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona
 -  -  -  -  -  -  -  -  -
FOTO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
08.10.2020.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
 -  -  -  -  -  -  -  -  -
Tikšanās ar JEPVĢ absolventu, Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā studentu Raineru Trubaču
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
20.04.2021.
I.Patmalniece

- - - - - - - - - - - -
Karjeras izglītības atbalsts attālināto mācību laikā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā un Pelēču pamatskolā
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.04.2020.
V.Boļšakovs

- - - - - - - - - - - -
Karjeras izglītības atbalsts attālināto mācību laikā Preiļu 2.vidusskolā, Preiļu 1.pamatskolā, Vārkavas vidusskolā un Salas pamatskolā
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
. .
. .
.

.