Preiļu novada IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE  


Rēzeknes 26, Preiļi, LV5301, mob.: 29297976

(izmaiņas no .24.10.2019.)

Juridiskā adrese:
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV5301, mob.: 29297976

DARBA LAIKS: Pirmdien 8.00-18.00,  Otrdien-Trešdien-Ceturtdien 8.00-17.00, Piektdien 8.00-16.00

Pārtraukums: 12.00-13.00

E-pasts: preiluip@preili.lv    Mājas lapa:  http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/index.html

Kab.nr.
 
Amata nosaukums Vārds, uzvārds Pieņemšanas laiks
Brīvdiena
Tālruņi, e-pasts (un VIETĒJĀ CENTRĀLE 166)
 

2.stāvs - 215.kab

Izglītības pārvaldes vadītājs

Andrejs Zagorskis

Otrdien 9.00-11.00
Ceturtdien 10.00-12.00
Tālr.mob.29297976
preiluipvad@preili.lv
Tālr.6-53-22332 (175)
2.stāvs - 207.kab

BĒRNU TIESĪBU UN PIRMSSKOLAS SPECIĀLISTS

Anita Džeriņa

Pirmdien 9.00-12.00
                13.00-16.00
Tālr.mob.
preiluipbties@preili.lv
Tālr.6-53-22920 (170)
2.stāvs -206.kab

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU UN METODISKĀ DARBA SPECIĀLISTS

Skaidrīte Ūzuliņa

Trešdien 9.00-12.00
                13.00-16.00
Tālr.mob.28672957
preiluipmc@preili.lv
Tālr. (171)
2.stāvs - 205.kab

MĀCĪBU DOKUMENTĀCIJAS SPECIĀLISTS

Marija Ivbule

Pirmdien - Ceturtdien
9.00-12.00
13.00-16.00
Piektdien
Tālr.mob.26910102
preiluiplietv@preili.lv
Tālr.6-53-22332 (172)
2.stāvs - 213.kab

SKOLU INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
UN PROJEKTU SPECIĀLISTS

Valdis Lociks

Otrdien 9.00-12.00
Trešdien
Tālr.mob.26124687
preiluip@preili.lv (174)

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = =
PNIP NOLIKUMS.pdf
--------------
PNIP NOLIKUMS (apst).pdf
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = =
Preiļu novada mājas lapas informācija

Datums Nosaukums      
2014./2015.m.g. PNIP Atzinības rakstu nolikums      
2016./2017.m.g.
----------
29.03.2019.
PND izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība
-------
Раr grozījumiem nolikumā (Рrеiļu novada izglītības iеstāžu izglītojamo uп pedagogu
apbalvošanas kārtība"