.

.

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)

PREIĻU NOVADA izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu mācību priekšmetu valsts olimpiāžu,
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (SkZPD) uzvarētāju apbalvošana

Vieta: Preiļu novada KC
Laiks: 30.05.2014. plkst.12.00.

.

.

PREIĻU NOVADA izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu interešu izglītības un profesionālās ievirzes (mākslā un mūzikā)
dažāda līmeņa konkursu un sacensību uzvarētāju prēmēšana

Vieta: Preiļu novada KC
Laiks: 30.05.2014. plkst.14.00.