.

.

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE (PNIP)
 Valsts un novada olimpiāžu, konkursu uzvarētāju apbalvošana
Vieta: Preiļu novada KC / Laiks: 29.05.2013. plkst.14.00.

.

.