30.05.2023.


Foto no pasākuma

 

27.05.2023.
 
14.05.2023.


Foto no pasākuma

 

Interesantās nodarbības Jasmuižā
15.05.2023.

      11.maijā mums, 10.-12.kl., radās lieliska iespēja programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēt Jāņa Raiņa ”jaunu dienu zemi” – Jasmuižu.
      Mūs, ierodoties Jasmuižā, sadalīja divās grupās un katrai grupai bija divas nodarbības: “Atrodi Raiņa vietas Jasmuižā!”, “Svecniek, lej sveces”
Skolēnu atsauksmes:
      Man ļoti patika! Visas vaska sveces izdevās lieliskas, pastaiga ārā nāca par labu ikvienam. (Marija, 10.kl.)
      Viss ļoti patika, tur ir ļoti skaista vieta. (Toms, 10.kl.)
      Paldies Anitai un Solvitai, bija ļoti interesanti, sveces izdevās ļoti skaistas. Patika orientēšanās spēle, izbaudīt laiku kopā. (Alīna, 10.kl.)
      Paldies Anitai un Solvitai par ekskursiju, bija interesanti apskatīt skaisto apkārtni, izveidot savu sveci, apskatīt muzeju. (Liliāna, 10.kl.)
      Man viss patika, sveces sanāca brīnišķīgas, paldies Anitai un Solvitai. (Anatolijs, 10.kl.)
      Ļoti patīka brauciens, uzzinājām daudz ko jaunu. (Artūrs, 12.kl.)
      Bija interesanti, uzzināju jaunu par bitem un bišu vasku. (Ņikita, 12.kl.)
      Brauciens bija foršs, ļoti ieinteresējā bišu vaska figūru veidošana. (Ričards, 12.kl.)
      Man patīka brauciens un Raiņa muzeju, bija ļoti interesanti, patika veidot vaska figūras, un bija ļoti forša mini orientēšanās pa parku. (Deniss, 12.kl.)
      Ekskursija uz Jasmuižu bija ļoti interesanta. Mēs taisījām foršas svecītes. Palika, kad mēs meklējam pužļa fragmentus un pavadījām laiku dabā. Paldies Anitai un Solvitai!!! (Arianda, 11.kl.)
      Mums viss patika, bija forša un draudzīga atmosfēra, patika kvests, ka arī patika taisīt sveces, kuras mums paliks par piemiņu, paldies! (Karīna un Sintija, 12.kl.)
      Paldies par ekskursiju, bija ļoti jauki! Ļoti iepatikās taisīt sveces no bišu vaska, labi smaržo un skaistas figūras. (Alīna, 11.kl.)
      Mums ar Nastju ļoti patika “Latvijas skolas somas” nodarbības, izveidojām svecītes, staigājam, bija ļoti jauki. (Jeļizaveta, 12.kl.)
                                                                                                       11.klases korespondenti

Ciemos pie Tatjanas
09.05.2023.

      2023. gada 3. maijā mēs, 6. klases skolēni, bijām ciemos pie mūsu klasesbiedrenes Tatjanas Ivanovas. Viņa dzīvo Līču ciemā Preiļu novadā. Viņas vecākiem ir sava saimniecība.
      Kad nonācām tur, uzreiz pamanījām trīs suņus un trīs kaķus. Sākumā viens suns Ralfs mums likās dusmīgs. Bet kad viņš pierada pie mums, viņš kļuva laipnāks. Bet Tatjanas kaķi uzreiz bija ļoti laipni un labi, mēs visi viņus noglāstījām. Pēc tam Tatjana parādīja mums savas vistas, govis ar teļiem un trušus, kurus mēs nedaudz pabarojām. Pēc saimniecības apskates Tatjanas vecāki mūs uzcienāja ar pīrāgu un limonādi. Beigās mēs nedaudz paspēlējāmies, palēcām uz batuta, atvadījāmies no Tatjanas un devāmies mājās.
      Mums ļoti patika ciemoties pie Tatjanas. Mēs uzņēmām daudz fotoattēlu par piemiņu un arī uzzinājām daudz jauna par dzīvi laukos. Es gribētu viņu vēlreiz apciemot!

                                                                           Maksims Cvetkovs, 6.klases skolnieks
 
Mammu vizīte
09.05.2023.

      2023. gada 20. aprīlī mūsu 6. klasē ieradās divu klases biedru mammas. Timura Simakova mamma - Jeļena Vaismane un Valērijas Točilkinas mamma - Natālija Točilkina.
      Viņas mums stāstīja par savām profesijām un par to, kā viņas nolēma izvēlēties šīs profesijas. Timura mamma strādā par manikīri, bet Valērijas mamma strādā par frizieri. Arī vizītes laikā viņas visām meitenēm izveidoja skaistas frizūras un manikīru. Visas meitenes bija sajūsmā par rezultātu. Pat daži zēni nolēma pamēģināt uztaisīt sev manikīru.
      Mēs visi bijām ļoti pateicīgi mammām par viņu vizīti. Būtu ļoti interesanti, ja par savām profesijām pastāstītu arī citi vecāki.

                                                                           Maksims Cvetkovs, 6.klases skolnieks
 
AKTUALITĀTES  MAIJĀ  
Sajūti ar sirdi
03.05.2023.

      10.klases skolēniem bija iespēja piedalīties neformālās izglītības metodes "sajūti ar sirdi" aprobācijā. nodarbības mērķis bija parādīt, kā "savādais" var tikt iekļauts sabiedrībā, kā arī pašiem iejusties "savādā" lomā.
      Skolēniem bija jāizlozē sava loma; nedzirdu, neredzu, nav roku, nerunāju. Pēc tam sadarbojoties grupā, katram bija jāveic uzdevums. Bija interesanti vērot, kā notiek skolēnu sadarbība, palīdzība un atbalsts.
      Pēc uzdevuma veikšanas notika refleksija, kuras laikā skolēni dalījās savās izjūtās un emocijās. Bija tādi, kuri mēģināja tikt galā paši, bez citu atbalsta, savukārt citi uzreiz palūdza palīdzību.
Skolēnu secinājumi:
iemācījos un sapratu, ka jāpalīdz citiem;
vairāk jāsadarbojas vienam ar otru;
cilvēkiem ir grūti tikt galā, ja nav palīdzības.
      Loti ceru, ka šī nodarbība liks skolēniem aizdomāties par cilvēciskām vērtībām - palīdzības sniegšanu, atbalstu un "citādā" pieņemšanu kolektīvā!
                                                                                          Vija Daukšte, 10.kl. audzinātāja

Skolas un Preiļu novada Skolēnu
skatuves runas konkursa dalībnieku rezultāti

03.05.2023.

      21. martā skolā notika Skolēnu skatuves runas konkurss. Skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursā jāparāda skolēna spēju paust izpratni par autora vārdiem, prieku, izbrīnu, redzējumu par sev un šim laikam aktuālām tēmām: dzīvību, brīvību, zināšanām, atbildību, toleranci, ģimeni, tradīcijām.
      Skolas konkursā piedalījās 14 dalībnieki no 1. līdz 8. klasei. Dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem izpildīja latviešu valodā, otru – krievu valodā.
Skatuves runas vērtēšanas kritēriji:
• Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums),
• Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast),
• Kontakts ar klausītāju (kam runā),
• Skaidra dikcija un artikulācija,
• Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).
Skolas konkusa rezultāti:
Latviešu valodā:
1. klase
1.vieta – J.Goloborodjko;
2.vieta – A.Šalkovska;
3.vieta – V. Dorofejeva.

2.-3.klase
1.vieta – P.Skutele, 2.kl.
2.vieta – A.Piskunova, S.Livkina, 3.kl.

6.-8.klase
1.vieta – V.Točilkina, 6.kl.;
2.vieta – I.Volkovs. 8.kl.
Krievu valodā:
1. klase
1.vieta – A.Šalkovska;
2.vieta –A.Velhalna;
3.klase – J.Goloborodjko

2.-3.klase
1.vieta – P.Skutele, 2.kl.
2.vieta – A.Piskunova, S.Livkina, 3.kl.

6.-8.klase
1.vieta – V.Točilkina, 6.kl., I.Volkovs. 8.kl.

      Uz Preiļu novadas Skolēnu skatuves runas konkursu bija izvirzīti : A.Šalkovska, 1.kl., P.Skutele, 2.kl. , A.Piskunova, S.Livkina, 3.kl., V.Točilkina, 6.kl.; I.Volkovs. 8.kl. Paldies skolotājiem, kuri strādāja ar skolēniem: Ritai Lazdai, Vijai Daukštei, R.Gavrilovai, O.Dementjevai, L.Martinovai, L.Arestovai.
      Preiļu novada Skatuves konkurss notika 2023.gada 30.martā Preiļu novada bērnu un jauniešu centra zālē. Konkursā piedalījās 52 dalībnieki no Preiļu novada skolām. Konkursa dalībnieki saņēma Pateicības par dalību konkursā, konkursa 10 Laureāti tiks izvirzītie 2.kārtai – video konkursam. No mūsu skolas A.Piskunova, 3.kl. ieguva Atzīnību, V.Točilkina, 6.kl. – Diplomu un turpina dalību 2.kārtā – video konkursā.
Apsveicam uzvarētājus!

                                           Larisa Arestova, Valodu, kultūru izpratnes
                                           un pašizprausmes māksla mācību joma vadītāja

Skolēnu pašpārvalžu mācību cikla pirmais posms Siguldā
28.04.2023.

      No 19. līdz 21.aprīlim Siguldā norisinājās skolēnu pašpārvalžu mācību cikla “Pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode” 1. posms (organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Mācību ciklā piedalījās 33 pārstāvji no 11 izglītības iestādēm.
Man ļoti patika, sadraudzējāmies ar jauniem draugiem, iepazinām citu skolu pašpārvaldes, uzzinājām ko katrā skolā nozīmē darboties pašpārvaldē. Bija arī pauzes, varējām uzspēlēt spēles, tās mums palīdzēja sadraudzēties. Viss bija forši! (Sabīne)
      Šīs trīs dienas pagāja ļoti ātri, bija daudz dažādu aktivitāšu. Īpaši man patika, kā pagāja pirmā diena, kad satikāmies ar jauniešiem no citām pašpārvaldēm. Ļoti interesanta aktivitāte, kad mēs veidojām “grāmatīņas”. Mēs sēdējām divos apļos un katru reizi mainījāmies un iedevām savu grāmatu citam, lai viņi kaut ko uzraksta vai uzzīmē. Es uzzināju daudz jauna, satiku interesantus cilvēkus. Galvenais, ko šajās nodarbībās guvu - sadarbība ar citiem cilvēkiem, viedokļa izteikšana un komunikācija. (Arianda)
Papildus informācija:
https://jaunatne.gov.lv/jaunumi/macibas/aizvadits-skolenu-pasparvalzu-macibu-cikla-pirmais-posms/

                                                                                     Sabīne, Arianda, 11.klases skolnieces
“Cīruļputenis 2023” nosvinēja 15 gadu jubileju! (15.03.2023.)
28.04.2023.

Lepojamies ar saviem soļotājiem!
1 km distancē - 2.vieta Viktorija Multiņa
2 km distancē -
1.vieta Daniils Danilovs
                       
3.vieta Igors Bivmanis
3 km distancē -
3.vieta Braens Multiņš
Viena apļa skrējienā 2 km distancē - 3.vieta Tatjana Ivanova
Tautas klasē atraktīvākajā skrējienā 2 km distancē
uzvarēja 1. un 3. klase.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yy3Gzo8sIds
Pavasara ekskursija uz Lietuvu
24.04.2023.

      Pavasaris – laiks, kad var izbaudīt dabas skaistumu, atklāt kaut ko jaunu un vienkārši papriecāties! Tā, arī mēs, 9.-12. klašu skolēni 21. aprīlī devāmies ekskursijā uz mūsu kaimiņvalsti Lietuvu. Šoreiz mūsu galamērķis bija pilsēta Moletai, kas atrodas netālu no Utenas. Moletai – pilsēta ar savu vēsturi, ģida pavadībā mēs uzzinājām daudzus interesantus faktus par šīs vietas vēsturiskajiem notikumiem, izbaudījām narcišu krāšņumu un pilsētas omulīgumu. Mūsu nākamais apskates objekts bija “Lietuvos etnokosmologijos muziejus”, kur mums bija unikālā iespēja uzzināt daudz no astronomijas, astrofizikas un citām kosmosa zinātnēm – bija sajūta, ka pabijām kosmiskajā kuģī, kurš jau gatavojās savam startam. Un mūsu pēdējā pietura Moletai bija Mindūnu skatu tornis, kas ir 36 m augstumā. Kad augstuma pārbaude bija izturēta un pa spirālveida kāpnēm izdevies pacelties virs koku galotnēm, acu priekšā paveras elpu aizraujošas ainavas. Atpakaļceļā apciemojām arī Utenu un Zarasai.
      Lielu paldies sakām skolotājai Vijai Daukštei par ielūgumu piedalīties tik aizraujošā ekskursijā un iespēju pabūt visiem kopā!
                                                   12. klases skolēni un audzinātāja Natālija Smukša
17.04.2023.
 
03.04.2023.
 

Sveicam
13.04.2023.

5.klases skolēnu
Romānu Lindu ar iegūto atzinību atklātajā matemātikas olimpiādē.
5.klases skolēnus
Romānu Lindu un Teodoru Timermani ar iegūto 3.vietu matemātikas
olimpiādē 5.-8. kl.
Izsakām lielu pateicību skolotājai
Aleksandrai Masļakovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.
 
6. klases skolēnu
Maksimu Cvetkovu ar iegūto 1. vietu matemātikas olimpiādē 5.-8.kl.
Izsakām lielu pateicību skolotājai
Marijai Tarasovai par zināšanām un ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā.
 
Sveicam 8. klases skolnieci
Katrīnu Beču ar iegūto 1. vietu vācu valodas olimpiādē.
Izsakām lielu pateicību skolotājai
Nataļjai Smukšai par zināšanām un ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā.
                                                                      Direktores vietniece izglītības jomā Jeļena Saulīte

AKTUALITĀTES  APRĪLĪ  
Vecāku nedēļas ietvaros
05.04.2023.

      Vecāku nedēļas ietvaros, mēs, 10.klase, devāmies ciemos pie Elēnas mammas uz bibliotēku. Mums bija sagatavotas dažādas aktivitātes, ko šobrīd piedāvā bibliotēka. Bija jāveic dažādi uzdevumi komandās. Uzdevumi bija atraktīvi, nācās izmantot arī modernās tehnoloģijas, telefonus, jo bija jānolasa QR codi.
      Dažas atsauksmes:bija jautri, interesanti pildīt sagatavotos uzdevumus, sadarboties komandā un sacensties komandu starpā.
      Bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un iepazīt nedaudz tuvāk savus klasesbiedrus, kopumā visiem viss patika.
                                                                             Liliāna Surgunte, 10.klases skolniece

Tikšanās ar Zemessardzes 35. kājnieku bataljona un
Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona pārstāvjiem

04.04.2023.

      3. aprīlī 10.-12. klašu skolēniem notika tikšanās ar Zemessardzes 35. kājnieku bataljona un Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona pārstāvjiem.
      Tikšanās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar iespējām dienēt zemessardzē vai profesionālajā dienestā, kā arī informēt par aktualitātēm VAD.
Skolēnu atsauksmes:
      Tikšanās laikā uzzinājām lietderīgu informāciju par zemessardzi kopumā, kā arī piedalījāmies sagatavotajās aktivitātēs. Nodarbība ļoti patika. Paldies! :) (Daina, Marta)
      Mums ļoti patika pasākums. Ieguvām daudz jaunu zināšanu militārās izglītības iegūšanu un profesiju kā tādu. Iepazināmies ar dažiem militārajiem eķipējumiem, kas likās ļoti interesanti.Daži skolēni iesaistījās fiziskajās aktivitātes ,pārbaudot savu izturību. (Artūrs un Deniss)
      Mums ar Nastju ļoti patika tikšanās ar Zemessardzes pārstāvjiem. Tikšanās laikā mēs varējām uzzināt daudz jaunas informācijas par zemessardzi un karavīru ikdienu, bija atraktīvie uzdevumi komandā, kur mēs varējām uzzināt kaut ko jaunu no militārās dzīves.
      Paldies par pasākumu! (Nastja un Ļiza)
      Pasākums bija ļoti jauks, izglītojošs, uzzinājām informāciju par iestāšanās prasībām, atalgojumu, un citām preikšrocībām, ja tu kļūsti par zemessargu, paldies par interesanto tikšanos. (Ričards)

                                                                                                 12.klases korespondenti


Īstenojot Latvijas skolas somas programmu
03.04.2023.

      24. martā 9.klases skolēniem bija iespēja noskatīties režisores Daces Pūces pilnmetrāžas debijas spēlfilmu “Bedre”, filma ir saņēmusi XVII starptautiskā kinofestivāla “Baltijas debijas” galveno balvu jeb “Grand Prix” nominācijā “Labākā filma”.
Skolēnu atsauksmes par filmu:
      Man ļoti patika šī filma, bet bija emocionāli smaga.Režisore pievērš skatītāju uzmanību ļoti nozīmīgām un svarīgām vērtībām dzīve-ģimene (savstarpējās attiecības), izglītība, draudzība. Šī filma bija arī par to, ka vajag mīlēt sev tuvos cilvēkus un ar izpratni izturēties pret viņiem. (Oļesja)
      Nesen mēs ar klasi noskatījamies filmu "Bedre" un tā mani ļoti azkustināja. Šī filma ir ļoti emocionāla. Manuprāt šī filmu var bez gūtībām skatīties kā labsirdīgu filmu, kas skaidro, kāpēc ar labiem cilvēkiem notiek kas slikts. Es esmu pateicīga, ka mums parādīja tieši šo filmu. (Ksenija)
      Pēc filmas man bija diezgan negatīvas emocijas, filmas beigas īsti neizpratu, gribētos, lai beigas tiktu atklātas labāk. (Viktorija)
      Filma bija loti interesanta, bet emocionāli smaga. (Deniss)
      Man ļoti patika šī filma, atklāj mūsdienās aktuālas tēmas.(Deniss)

                                                                                                           9.klases korespondentes
 
03.04.2023.
 
Neformālās izglītības nodarbība skolēnu pašpārvaldes aktīvistiem
30.03.2023.

      27. martā skolēnu pašpārvaldes aktīvistiem notika Neformālās izglītības nodarbība, to vadīja Ieva Jūhansone.
Skolēnu atsauksmes:
      Tā bija lieliska iespēja labāk iepazīt vienam otru, darbojāmies kā vienota komanda, bija ļoti interesanti. (Arianda, Anastasija, 11.kl.)
Nodarbības laikā guvām motivāciju darboties aktīvāk un radošāk. Paldies Ievai par interesanto nodarbību! (Kristīne, 11.kl.)
      Mums ļoti patika iepazīt citu klašu skolēnus spēles gaitā, jautri pavadīt laiku, biežāk gribētu tādas nodarbības un ļoti pateicamies, ka mums deva tādu iespēju. 10.klase (Estere, Liāna, Liliāna, Toms)
Mums ļoti patika šodienas nodarbība par draudzību, bija ļoti interesanti un jautri, vēl šodien mēs iepazinām viens otru labāk, katrs par sevi nedaudz pastāstīja un dalījās pieredzē, par to, kas viņu interesē, ļoti gribētos, lai tādas nodarbības būtu biežāk, vadītāja Ieva bija ļoti pozitīva un atvērta, bija patīkami sadarboties. (8.kl. aktīvisti)
      Pirmdien mums bija nodarbība ar Ievu. Laiks pārskrēja ārkārtīgi ātri un forši. Mūsu viedoklis -viss bija ļoti jauki un interesanti. Bija daudz spēļu, to laikā mēs iepazinām tuvāk citus skolasbiedrus. Paldies visiem par kopā būšanu! (Sabīne, Ivans, Nikita)
                                                                                                 11.klases korespondenti


Tikšanās ar  Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri
30.03.2023.

      Profesore  I. Vaidere ir Eiropas Parlamenta deputāte Eiropas Tautas Partijas  frakcijā.
     Kopš 2004. gada pārstāv Latvijas intereses .Šajā laikā viņa ir aktīvi iesaistījusies par Eiropas Fondu līdzekļu pieejamību  Latvijā, patērētāju tiesību uzlabošanu  utt.
      Sarakstījusi vairākas grāmatas, saņēmusi dažādus starptautiskos apbalvojumus.
      23. martā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā Inese Vaidere bija ieradusies, lai runātu ar jauniešiem par aktuālām Latvijas un  Latgales problēmām. Tas bija abpusēji interesants dialogs par dažādiem jautājumiem.
                                                                               Alla Andrejeva, vēstures skolotāja

Viktorīna 7-9.klašu skolēniem “Autoru diena”
28.03.2023.

      9.martā Preiļu 2.vidusskols aktu zālē notika viktorīna 7-9.klašu skolēniem “Autoru diena”, kuru organizēja 12.klases skolēni Raivis Tarasovs un Deniss Dronovs, sava projekta darba ietvaros.
Pasākuma mērķis - spēt izprast jauniešu zināšanu līmeni par Krievu valodas rakstniekiem un attīstīt vairāk zināšanas par rakstnieku biogrāfijām un Krievu valodas literatūru.
      Skolēniem tika uzdots mājasdarbs, par katru izvēlētos rakstnieku izveidot, priekšnesumu vai prezentāciju. Skolēni ar to tika veiksmīgi galā. Katrā komandā bija 6cilvēki, kas priekš komandas skaita ir ļoti iespaidīgi. Skolēni spēja un prata rast atbildes uz visiem uzdevumiem un jautājumiem, jo tie bija saistīti gan ar krievu valodas literatūru gan arī ar rakstnieku biogrāfiju. Pasākuma laikā klašu grupas nostājās ļoti lielā līderismā, jo bija arī uzdevumi uz laiku, kas tām ļāva cīnīties par labāku rezultātu.
      Viktorīnu izvērtēja kompetenta žūrija - Skolotāja Lasira Arestova, Nataļja Kondratjeva, Oksana Dementjeva.
      Vēlamies pateikt lielu paldies gan visiem Skolotājiem, gan arī skolēniem par atbalstu un palīdzību pasākuma realizēšanā.

                                                           Raivis Tarasovs un Deniss Dronovs, 12.klases skolēni27.03.2023.
 
27.03.2023.
 
Apsveicam!
27.03.2023.

Māza Balva 2023

Absolūtais līderis


Viktorija Multiņa 1000m soļošana
Natalī Dronova 1000m soļošana
Tatjana Ivanova 1000m

2. pakāpes līderis

Daniils Danilovs 1000m soļošana
Jelizaveta Ticsone
lodes grūšana
Tatjana Ivanova 60m/b
Viktorija Multiņa 60m

3. pakāpes līderis

Anna Molotkova 60m/b

Mazā balva 1. posms

2.v. Viktorija Multiņa 60m
3.v. Tatjana Ivanova 60m
2.v. Tatjana Ivanova 60m/b
2.v. Anna Molotkova 60m/b
1.v. Tatjana Ivanova 1000m
3.v. Daniils Danilovs 1000m soļošana
1.v. Viktorija Multiņa 1000m soļošana
1.v. Natalī Dronova 1000m soļošana
2.v. Jelizaveta Ticsone lodes grūšana

Mazā balva 2. posms

1.v. Viktorija Multiņa 1000m soļošana
1.v. Natalī Dronova 1000m soļošana
1.v. Tatjana Ivanova 1000m
2.v. Daniils Danilovs 1000m soļošana
2.v. Viktorija Multiņa 60m
2.v. Tatjana Ivanova 60m/b
2.v. Viktorija Ignatjeva augstlēkšana

Mazā balva 3. posms

3.v. Anna Molotkova 60m/b
2.v. Tatjana Ivanova 60m/b
3.v. Viktorija Ignatjeva 60m
3.v. Daniels Ivanans tāllēkšana
2.v. Daniils Danilovs 1000m soļošana
3 v. Vasilisa Grigorjeva augstlēkšana
1.v Tatjana Ivanova 1000m
2.v. Jelizaveta Ticsone lodes grūšana
1.v. Natalī Dronova 1000m soļošana

                         Olga Borisova, sporta skolotāja

Vidusskolas puiši gatavojas piektdienas turnīram florbolā
23.03.2023.                                                       Ivans Afanasjievs, sporta skolotājs

 
Viktorīna par krievu valodu
22.03.2023.

      1.martā mūsu skolā notika viktorīna par krievu valodu starp 5.-7. kl. skolēniem. Pasākumā laikā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas krievu valodā. Skolēniem bija iedoti uzdevumi, kurus viņi pildīja rakstiski un mutiski. Uzdevumi bija saistīti ar frazeoloģismiem, teicieniem un pareizrakstību, kā arī katrs kapteinis varēja iegūt punktus savai komandai, pareizi atbildot uz jautājumiem. Bija arī uzdevums viktorīnas skatītājiem: katrs varēja atbildēt uz jautājumu, lai iegūtu papildpunktus savai klasei. Šajā uzdevumā piedalījās arī skolotāji, kuri atnāca uz pasākumu. Katrai klasei bija uzdots mājasdarbs, kuru viņi centīgi izpildīja. Viktorīnas laikā visi komandas dalībnieki un pārējie skolēni cīnījās par labāko vietu. Rezultāti ir sekojoši: 5. klases komanda (Minjoni) ieguva trešo vietu; 6. klases komanda (Gudrās pūces) ieguva otro vietu; 7. klases komanda (Domātāji) saņēma pirmo vietu. Jāsaka liels paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri palīdzēja pasākuma realizēšanā.
Atsauces:
1) Man patika viktorīna. Uzdevumi bija interesanti un aizraujoši. Tikai žēl, ka mums nepietieka 1 punkta, lai saņemtu pirmo vietu, bet neskatoties uz to, viktorīna man ļoti patika un es gribētu, lai mūsu skolā būtu vairāk tādu pasākumu. – 6. klase
2) Mums ļoti patika viktorīna. Visvairāk mums patika uzdevumi ar frazeoloģismiem un apbalvošana. – 5. klase
3) Viktorīna ļoti patika un palika atmiņā ar pozitīvām emocijām. Paldies par viktorīnu! -7. klase.

                                            Anastasija Boka, Jeļizaveta Mickeviča, 12.klases skolnieces
Laimīgs skolotājs – laimīgi skolēni
21.03.2023.

      No 13. līdz 17. martam man bija lieliska iespēja piedalīties starptautiskās apmācībās - retrītā skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem Bulgārijā. Apmācību laikā uzmanība tika pievērsta emocionālajai inteliģencei, neirografikai un neformālajai izglītībai. Kā arī bija iespēja pievērsties meditācijai. Īpaši interesanta bija aktīvā meditācija ar dabas stihijām - zemi, uguni, ūdeni un gaisu, savienojot pieredzi ar integrējošo ēteri.
      Tā ir mūsdienīga, transformējoša kustību meditācijas prakse, kas modina un atbrīvo cilvēkā viņa dabas doto pirmatnējo enerģiju, dodot iespēju to līdzsvarot.
Paralēli aktīvam darbam bija arī nelielas atpūtas iespējas - kāpiens kalnos un galvaspilsētas Sofijas apskate.
      Milzīgs paldies organizācijām “Miromida” un “E–Academy”, kuras bija galvenās rīkotājas! Paldies mūsu lieliskajām pasniedzējām – Kristinai Castronovai, Gearganai Deenichinai, Ralitsai Popovai un Ludmilai Sokolovai!
                                                                                      Vija Daukšte, latviešu valodas skolotāja

Vēstures stunda muzejā
21.03.2023.

      No 24. februāra Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā darbojas izstāde ”Kur gaismas vara, lai nebūtu kara?”.
      Atbalstot Ukrainas cīņu, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktorei radās ideja un iespēja organizēt latviešu mākslinieku darbu izstādi. Vēlāk pievienojās arī Ukraiņu mākslinieki ar saviem darbiem.
      8.klase apskatīja darbus, uzdeva jautājumus. Nodarbības otrajā daļā skolēni piedalījās aizsargtīkla veidošanā Ukrainas aizstāvjiem.

Skolēnu atsauksmes:

“Ļoti interesanta stunda muzejā, bija iespēja padarboties praktiski” (Viktorija).
“Es ieteiktu visiem apmeklēt šo izstādi” (Irina).
“Man patika izstāde, labprāt aizietu vēlreiz” (Iļja).

                                                                                               Alla Andrejeva, vēstures skolotāja

AKTUALITĀTES  MARTĀ  
Svētku koncerts “Mūsu mīļās un dārgās”
09.03.2023.

      7. martā pulksten 17.00 mūsu skolas aktu zālē notika koncerts, veltīts mūsu māmiņām un vecmāmiņām.
      Katra klase šim pasākumam bija sagatavojusi kaut ko īpašu, jo vēlējās iepriecināt gan savas māmiņas, gan vecmāmiņas, gan māsas.
      Koncerta laikā uzstājās arī deju kolektīvi, sākumskolas kori (vad. Rimma Gavrilova), vokāliste Marta Vaivode (vad. Ārija Bergmane-Sprūdža).
      Mēs patiesi bijām gandarīti, ka pasākumu apmeklēja tik daudz vecāku, vecmāmiņu, bijušo skolas darbinieku, it īpaši priecājāmies, kad dzirdējām viņu pateicības vārdus par jauki pavadīto vakaru pavasara noskaņās.
                                                                                                               11.klases korespondenti
 
“Papardes zieda” nodarbības 11.- 12.kl. skolēniem
09.03.2023.

      3.martā mūsu skolā notika “Papardes zieda” nodarbības 11.-12.kl. skolēniem (projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, projekta identifikācijas nr.9.2.4.2/16/I/078.)
      Pirms nodarbības mums, korespondentiem, Kitija Kere teica: “Šajā nodarbībā runāsim par drošām, romantiskām attiecībām, un uzsvars tiks likts uz to, ka mēs paši esam vērtība un, ja mēs veidojam seksuālas attiecības, tad jāsaprot, kāpēc ES to vēlos un kā parūpēties par savu veselību. “

Skolēnu atsauksmes:
Man ļoti patika nodarbība ar Kitiju, viņa ļoti jauks un atraisīts cilvēks, ar viņu var parunāt un uzdot dažādus jautājumus. Bija ļoti forša un izzinoša lekcija. (Sabīne)
Tā bija ļoti interesanta, izzinoša lekcija. (Kristīne)
Mums bija ļoti interesanti klausīties viņas stāstījumu par šo tēmu. Neko jaunu neuzzinājām, bet atkārtojām. No sākuma mēs iepazināmies un uzzinājām, kas kuru interesē un kas kam patīk. (Anastasija)
Nodarbība bija pamācoša par riskiem un attiecībām. Man patika. (Digna)

                                                                                                               11.klases korespondenti

 
02.03.2023.
 
"Masļeņica"
30.03.2023.

      2022.gada 22.februārī Preiļu 2. vidusskolas pagalmā, projekta ietvaros,notika pasākums "Masļeņica", kuru organizēja 12. klases skolēni Ričards Drabovičs un Niķita Abramovs. Pasākuma mērķis bija popularizēt dažādas tradīcijas un skolas tēlu, ne tikai savu audzēkņu vidū, bet arī Preiļu iedzīvotāju vidū. Pasākumam tika sagatavotas dažādas aktivitātes:viktorīna par Masļeņicu, āra spēles un minēšanas konkursi. Pasākumā piedalījās ne tikai Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi, bet arī Preiļu 1.pamatskolas audzēkņi, kuri apgūst krievu valodu kā svešvalodu. Visiem bija iespēja pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi un ar interesi. Liels paldies projekta vadītājai, krievu valodas skolotājai Nataļjai Kondratjevai par idejām un atbalstu pasākuma laikā, kā arī skolas direktorei Nadeždai Hlebņikovai par sagādātajām dāvanām.
Atsauksmes:
      Pasākums patika, bija interesantas spēles, kur varēja piedalīties ne tikai bērni, bet arī pieaugušie, paldies tiem, kas vadīja pasākumu. (Karīna Mihailova)
      Pasākums bija ļoti jauks - draudzīga atmosfēra un pozitīvas emocijas! Izglītojošs saturs gan maziem,gan lieliem - visi varēja atkārtot un gūt jaunas zināšanas par Masļeņicas svinēšanu. Pasākums bija arī labs saliedēšanas variants! Paldies pasākuma organizatoriem un idejas autoriem! (12.klases skolotāja Natālija Smukša)
      Mēs ar Preiļu 1.pamatskolas 6. a un b klases skolēniem apmeklējām Masļeņicas pasākumu, pie Preiļu 2.vidusskolas. Uzzinājām par tradīcijām, par to, kā viss notiek Masļeņicā. Skolēni gāja rotaļās, spēlēja dažādas spēles, dziedāja dziesmas. Pasākums bija ļoti pozitīvs un atraktīvs. Paldies par jauko pasākumu! (Rita Lazda)

                                                          Ričards Drabovičs un Niķita Abramovs, 12.klase skolēni

                                                          FOTO no pasākuma

Sveicam
13.02.2023.

5. klases skolēnu Denisu Bogdanovu ar iegūto 1. vietu
Kuldīgas novada atklātajā čempionātā boksā.

 
Sniega diena
20.02.2023.

      Šogad Sniega dienas aktivitātes notika sporta stundu laikā, lai gan laika apstākļi bija ļoti mainīgi, tomēr ziemas priekus izbaudīt varēja ikviens.
      Skolēniem bija iespēja paslēpot, pavizināties ar ragaviņām un snovborda dēļiem no kalna, uzcelt sniegavīrus vai sagatavot sniega picu, bet pat galvenais-papikoties vienam ar otru.

                                                                                               Sporta skolotāja Olga Borisova

Jauno talantu šovs 2023
10.02.2023.

      Piekdien, 13. janvāri, Preiļu 2. vidusskolā notika “Jauno talantu šovs 2023”, tas bijā kā sena dziesma jaunās skaņās, jo agrāk mums bija Pop iela.
      Pop iela bija mūsu skolas tradīcija, bet sakarā ar Covid 19, pēdējos 2 gadus šis pasākums netika rīkots, tieši tāpēc mēs gribējām to atjaunot.
      12. kases skolnieces  – Karīna Mihailova, Sintija Depere, Tatjana Mironova un Evelīna Zagrebajeva papildināja šo tradīciju ar jaunām, svaigām idejām, rakstīja pasākuma scenāriju un vadīja arī pasākumu.
      Katrai klasei bija jāsagatavo 2 priekšnesumi.
      Viens no tiem bija – 1980. līdz 2010. gadu populārākais hits , cenšoties pēc iespējas tuvāk atdarināt videoklipu, otrs – sava veida dziesmu un deju kokteilis. Skolēni varēja izpausties un parādīt to, kas viņiem pašiem patīk vislabāk. Bija interesanti vērot, cik daudz mūsu skolā ir talantu. Šādi šovi ir lieliska iespēja izpausties ikvienam.
      Jauno talantu šovu vēroja un izvērtēja kompetenta žūrija: Nadežda Hļebņikova, Nataļļja Kondratjeva, Ivans Afanasjevs un Aivars Podskočijs.
Pasākuma noslēgumā tika piešķirtas šādas nominācijas:
"Visatraktīvākais izpildījums" - 9.klase
"Romantiskākais izpildījums" - 8. klase
"Vispozitīvākais izpildījums" - 11. klase
"Deju zvaigznes" - 11.klase
"Draudzīgākais izpildījums" - 10.klase
"Stilīgākais izpildījums" - 9.klase
"Aizraujošākais izpildījums" - 12.klase
"Emocionālākais izpildījums" - 8.klase
"Oriģinālākais izpildījums" - 9.klase
"Skatītāju simpātijas" balvu ieguva12.klase, balsošanā piedalījās visi klātesošie skolēni, skolotāji, radi, draugi, draudzenes.
      Pasākumam katra klase bija sagatavojusi arī dažādas jautras aktivitātes, tajās bija iespēja piedalīties ikvienam klātesošajam.
      Jāsaka liels paldies visiem skolēniem un skolotājiem, jo visi bija cītīgi gatavojušies.
      Pasākuma laikā valdīja jauka ģimeniska atmosfēra un patiess prieks bija redzēt tik daudz ciemiņu.
      Paldies visiem, kas padarīja šo dienu tik īpašu !

Skolēnu atsauksmes:
Visiem ļoti patika, bija jautri! (8.klases)
Mums viss iepatikās, īpaši mums patika 12. klases uzstāšanās, mums patika gatavoties Talantu šovam, būtu forši, ja mūsu skolā būtu vairāk tādu pasākumu. (9.klase)
Pasākums ļoti patika, bija interesanti pašiem veidot priekšnesumus, kā arī vērot citus. Bija patīkami pasēdēt kopā pie galda ar klasi un audzinātāju un jautri pavadīt vakaru. Lielu paldies sakām rīkotājiem! (10. klase)
13.01.2023 mums skolā notika Jauno talantu šovs (pop-shous), mūsu klasei ļoti patika šis vakars, jo tas bija ļoti superīgs un klases arī superīgas, mēs varējām parādīt visu ko bijām sagatavojuši skolotājiem, skolasbiedriem un mūsu viesiem! Visas klases bija lieli malači,visi smaidīgi, laimīgi. Mūsu 11 klases skolniekiem viss patika!
Paldies liels visiem, kuri gatavoja un vadīja šo pasākumu!
Vēlāk bija diskotēka, tur varēja labi izdancoties! Paldies visiem par šo jauko un pozitīvo pasākumu! (11. klase)
Mēs mācāmies pēdējo gadu mūsu skolā, mēs esam priecīgi, ka varējām piedalīties "Jauno talantu šovā", patika tā uztraukumaun satraukuma sajūta, kad visi gatavoja priekšnesumus. Mūsuprāt, tas satuvinaja ne tikai mūs, bet visas klases. Pasākums tika noorganizēts uz 10 ballēm. (12. klase)
            

                                            Foto no pasākuma

Sveicam
08.02.2023.

11. klases skolēnu
Dānielu Kitovu ar iegūto 3. vietu matemātikas 73. olimpiādē.
Izsakām lielu pateicību
Tatjanai Svetlovai par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā.


                                                Direktores vietniece izglītības jomā Jeļena Saulīte
 
 
AKTUALITĀTES  FEBRUĀRĪ  
Barikāžu laiks
01.02.2023.

      1991. gada janvāra barikāžu laiks tiek uzskatīts par kulminācijas punktu Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturē. Tas ir notikums, par kura nozīmi, norisi, mācībām un pieredzi vēl ilgi runās tā dalībnieki un vēsturnieki.
      9. un 7. klases apmeklēja muzeja vides stend izstādi “Es ATMODĀ”. Skolēni klausījās stāstu par Preiļu rajona milicijas darbiniekiem, kuru izvēle bija par labu brīvai Latvijas Republikai. Vieni no pirmajiem viņi devās uz Rīgu apsargāt valsts iestādes. Muzejā skolēni pildīja praktisku uzdevumu.
      Skolēnu atsauksmes:
“Barikādēs bija pārstāvji arī no mazām pilsētām, īstie patrioti”. (Ksenija)
“Pārsteidza, ka cilvēki nebaidījās piedalīties objektu apsargāšanā”. (Daniils)
“Uzzināju bruņu vestes svaru”. (Valērija)
                                                                               Alla Andrejeva, vēstures skolotāja
Apsveicam!
30.01.2023.

Daniilu Danilovu par izcīnīto 1.vietu 2000m soļošanā
Anastasiju Ivanovu par izcīnīto 2.vietu 3000m soļošanā
Denisu Dronovu par izcīnīto 2.vietu 5000m soļošanā
Latvijas čempionātā soļošanā telpās (Valmiera, 29.01.2023.)

                                                                              Olga Borisova, sporta skolotāja
“Papardes zieda” nodarbības 5.-10.kl. skolēniem
24.01.2023.

      23. un 24. janvārī mūsu skolā notika “Papardes zieda” nodarbības 5.-10.kl. skolēniem (projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, projekta identifikācijas nr.9.2.4.2/16/I/078.)
Skolēnu atsauksmes:
      Ļoti labi, ka notiek šādi informatīvi pasākumi un mēs varam atklāti parunāt par jautājumiem, kuri mūs interesē, varam padiskutēt un arī uzdot jautājumus. Paldies Kristai Ozolai par interesanto nodarbību! (Viktorija, Oļesja, Vlada)
      Mums ļoti patika, ka par šo tēmu runā skolā, jo tas ir nepieciešams un ne jau katrs mūsdienu jaunietis ir tik izglītots. Gribam pateikt paldies par dāvanām, liels, liels paldies Kristai par šo interesanto nodarbību. (Oksana un Darina)
      Es uzzinaju daudz jauna par seksuālo un reproduktīvo veselību. (Deniss)
      Šodienas pasākums bija interesants, Krista visu pastāstīja ļoti interesanti. (Deniss)

                                                                                                              9.klases korespondenti

Projekts "EmoTrain Latgale" 7.-8. janvārī, Daugavpilī
17.01.2023.

      7.-8. janvārī Daugavpilī projekta "EmoTrain Latgale" ietvaros notika mācības skolotājiem, ko organizēja biedrība "Miromida" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta mērķis bija sniegt iespēju skolotājiem no Latgales stiprināt medijpratības un kritiskās domāšanas prasmes, rast balansu savā dzīvē, lai paaugstinātu motivāciju darbam ar jauniešiem, kā arī veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp reģiona skolām. Projektā piedalījās 28 pedagogi no Daugavpils, Galēniem, Kaunatas, Malnavas, Maltas, Preiļiem, Priežmales, Rugājiem, Rožupes, Stoļerovas, pārstāvot 13 Latgales skolas.
      Stiprinājām kritisko domāšanu, runājām par medijpratību, apskatījām ETS kompetenču modeli, izmēģinājām pasaku terapiju un sistēmisku pieeju, zīmējām neirografiku, attīstījām balansu.

      "EmoTrain Latgale" ir projekts projektā. Lielais "EmoTrain" projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas ietvaros, un tā mērķis ir paaugstināt skolotāju un jaunatnes darbinieku psiholoģisku līdzsvaru viņu motivācijai strādāt jaunatnes jomā.


https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia 
https://twitter.com/lvBritish
https://www.instagram.com/britishcouncillatvia/

Erasmus plus
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Miromida https://www.facebook.com/profile.php?id=100082874559105

                                                                  Žanna Ļebedeviča, dir.vietn. izgl. jomā un
                                                                 Vija Daukšte, latviešu val. un lit. skolotāja


13.01.2023.
 

10.01.2023.
                         

 
10.01.2023.
 
AKTUALITĀTES  JANVĀRĪ  
 

    Jaunā gada pasākums 1.-4.klasēm (foto)


    Jaunā gada pasākums 5.-9.klasēm (foto)


    "BALTAIS RĪTS" 10.-12.klasēm (foto)
Pirmā semestra noslēguma pasākums Baltais rīts
30.03.2023.

      23.decembrī norisinājās 10.-12.klašu 1.semestra noslēguma pasākums Baltais rīts. Šī pasākuma mērķis bija radīt Ziemassvētku noskaņu, ieviešot jaunus elementus.
      Pasākuma gaitā 12.klases vadītājas lasīja sirsnīgus dzejoļus, visi iesaistījās interesantās aktivitātes, valdīja jauka Ziemassvētku noskaņa. Uz pasākumu ieradās arī negaidīts viesis - salavecis, kurš palīdzēja radīt vēl siltāku Ziemassvētku atmosfēru, kā arī palīdzēja gan vadītājām, gan skolas direktorei Nadeždai Hļebņikovai apbalvot šī semestra cītīgākos skolēnus.
      Katrai klasei bija jāsagatavo priekšnesums, kas pasākuma gaitā tika arī prezentēts. 10.klase uzstājās ar dziesmu, 11.klase – ar deju un 12.klase prezentēja dziesmu Uzsniga sniedziņš balts. Pasākuma laikā uzstājās arī skolas deju grupa “Asorti” ar lustīgu deju - Jingle Bells.
      Sagaidot Ziemassvētkus, skolēni varēja rakstīt un nosūtīt viens otram sirsnīgus un siltus vēlējumus pa Ziemassvētku pastu, tas darbojās no 06.12. līdz 22.12.
      "Pasākums "Baltais rīts" likās interesants un sirsnīgs. Patika tas, ka katrai klasei bija sagatavoti jauki priekšnesumi. Mūsu klasei pasākums ļoti patika!". (10.klase)
"Mūsu klasei patika 12. klases meiteņu projekts "Baltais rīts". Tas bija ļoti jauki, interesanti un aizraujoši. Katras klases priekšnesums bija kaut kas īpašs, varēja redzēt, ka katra klase ir cītīgi gatavojusies. Patika tas, ka mēs varējām saņēmām vēstules no mūsu draugiem. Paldies visiem, kas bija šajā skaistajā rītā!" (11.klase)
      Ļoti jauks un sirsnīgs pasākums. Vadītāji un salavecis čakli pastrādāja, lai pasākums būtu izdevies! (12.klase)
                                                          Marta  Lazdāne un Daina Gailuma, 12.klases skolnieces
 

                  
                                       "BALTAIS RĪTS" 10.-12.klasēm (foto)


20.12.2022.
Sveicam 8. klases skolnieku Jegoru Trifonovu
par iegūto
1. vietu latviešu valodas
(mazākumtautību izglītības programmu) olimpiādē.
Izsakām lielu pateicību par zināšanām un ieguldīto darbu
Ritai Lazdai.

Sveicam 10. klases skolēnu
Aleksu Greidānu
par iegūto
1. vietu angļu valodas olimpiādē.
Sveicam 12. klases skolēnu
Artūru Putānu
par iegūto
2. vietu angļu valodas olimpiādē.
Izsakām lielu pateicību
Nataļjai Smukšai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.


                                                        Direktores vietniece izglītības jomā Jeļena Saulīte.
Apsveicam direktores vietnieci audzināšanas darbā Žannu Ļebedeviču
ar iegūto Pateicību par nozīmīgu ieguldījumu un veiksmīgu sadarbību
programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanā Preiļu novadā.
 
 
Jauno vieglatlētu sacensības "MAZĀ BALVA"
1.posms U-14 un U-12
gr. (Preiļi, 08.12.2022.)
09.12.2022.


                                                        Olga Borisova, sporta skolotāja
 
Sekmības diena
08.12.2022.

        2022.gada 6. decembrī skolā notika Sekmības diena izglītojamajiem. Šīs dienas laikā skolēniem bija iespēja uzlabot savas sekmes mācību priekšmetos, apmeklējot konsultācijas. Jāpiemin tas, ka skolēniem tika dota iespēja uzlabot vērtējumus pārbaudes darbos, kurus tie dažādu iemeslu dēļ līdz šim nebija uzrakstījuši vai labojuši. Izglītojamo interese bija liela, kopā tika apmeklētas 203 konsultācijas.

                                                               Direktora vietniece izglītības jomā Jeļena Saulīte
Programmas “Latvijas skolas soma” dažādās iniciatīvas mūsu skolā
08.12.2022.

      Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju, Preiļu 2. vidusskolas 1.-12.kl.skolēniem no 2. līdz 15. decembrim tiks īstenotas dažādas programmas:
2.12.2022.” Amatam zelta pamats. Latviešu zemnieku dzīve un sadzīve”, 1.kl.
5.12.2022.” Stunda Latvijai”, 10., 11., 12.kl.
Skolēnu atsauksmes:
Saturīga nodarbība, daudz izzinošu momentu par Latvijas vēsturi (īpaši par Latvijas neatkarību 1918.gadā). Mācīties vēsturi šādā veidā ir daudz interesantāk un aizraujošāk! (Ričards D.,12.klase)

Pateicoties šai nodarbībai, varējām atsvaidzināt savas zināšanas Latvijas vēsturē un noteikti iegūt jaunas – atmiņā paliks iedvesmojošs stāsts par Ignatu Beču, pašmāju varoni. Muzeja apmeklējums lika aizdomāties par daudziem vēstures notikumiem Latvijā un mūsu zemes varoņiem. (Daina G. ,
Marta L., 12.klase
)

Mani ļoti iedvesmoja nodarbība Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā. Patika pildīt sagatavotos uzdevumus, piemēram, interaktīvo uzdevumu “Ekspozīcija muzejā”, kas ļāva atcerēties un iegaumēt dažādas vēsturiskās lietas. Paldies par iespēju mācīties vēsturi šādā veidā! (Deniss D.,12.klase)
7.12.2022. “Amatam zelta pamats. Latviešu zemnieku dzīve un sadzīve”, 7.kl.
8.12.2022.”Linu pogaļa stāsta”, 10., 11., 12.kl.
Man bija interesanti uzzināt par liniem, jo es daudz ko nezināju. Nodarbība man patika, es iemācījos pīt rokassprādzi. (Elēna)
Mums ļoti patika stunda muzejā, bija interesanti klausīties, uzzināt daudz ko jaunu, izveidot rokassprādzi no linu diegiem. (Estere)
Man ļoti patika nodarbība, bija ļoti interesanti, ieguvu daudz jaunas informācijas, uzzināju, ka Latvijā praktiski linus neaudzē, nevis tā kā tālā senatnē, kad nebija zemnieka, kurš to nedarītu. Pinām pīnīti, no sākuman ne pārāk veicās, bet tad, kad patrenējies, tā lieta iet. (Sabīne).
14.12.2022.”Amatam zelta pamats. Latviešu zemnieku dzīve un sadzīve” (filcēšana), 5.kl.
Vilnas filcēšana ir ļoti aizraujoša nodarbe. No daudzkrāsainas vilnas varat izgatavot skaistas rotaļlietas, lieliska dāvana draugiem. Bija ļoti interesanti. Kristina Zinovjeva 6.kl.
Man ļoti patika filcēšanas tehnika, jo tādu tehniku nekad iepriekš neesmu redzējusi.Viktorija Ivanova 6. kl.
Man ļoti patika šis darbs. Es šo tehniku redzēju, bet nekad iepriekš nebiju izmantojusi. Liels paldies par šo meistarklasi. Anna Martinova 5. kl.
Man ļoti patika filcēšana tehnika. Es nekad nebiju mēģinājis šāda veida tehniku. Romāns Linds 5. kl.
15.12.2022. “Amatam zelta pamats. Latviešu zemnieku dzīve un sadzīve” (filcēšana), 6., 7.kl.
Foto un skolēnu atsauksmes tiks regulāri pievienotas.Apsveicam!
08.12.2022.

Denisu Dronovu par izcīnīto 1.vietu barjerskrējienā                                        
Braienu Multiņu par izcīnīto 1.vietu 3000m soļošanā
Anastasiju Ivanovu par izcīnīto 2.vietu 3000m soļošanā
Igoru Bivmani  par izcīnīto 3.vietu 3000m soļošanā

Preiļu novada čempionāta vieglatlētikā (03.12.2022)


                                                   Olga Borisova, sporta skolotāja

 
      Preiļu 2.vidusskolas 12.klases skolēni 2022.gada 29.novembrī piedalījās Erasmus+ projekta “CATALYSE” seminārā ”Idejas ģenerēšana un sava sociālā uzņēmuma dibināšana”. Semināru vadīja Ogres novada Krapes muižas ūdensdzirnavu īpašnieks Jānis Baltačs. Ūdensdzirnavas, no kurām pāri bija palikušas tikai drupas, pirms 19 gadiem tika nopirktas. Jānis Baltačs ne tikai ir atjaunojis dzirnavu ēku, bet arī uzbūvējis īpašus ūdens virpuļus, kas palīdz ūdens enerģiju pārvērst izmantojamā enerģijā. Jānis audzē arī foreles un gada siltajā laikā – Āfrikas samus. Bet Jāņa dzīvesbiedre gatavo tējas un augu eliksīrus, vāra ziepes un lej sveces, un pēta dzirnavu un apkārtnes vēsturi. Krapes ūdensdzirnavu pagrabā top sāls SPA, saimnieki tūristiem piedāvās pašiem izcept pankūkas – Krapes krēpes.
      2022. gadā Krapes muižā ir pieejami jauni pakalpojumi – sāls SPA ar ekskluzīvām procedūrām - floutingu, haloterapijas sāls pludmali un aromaterapijas tvaika kameru. Tā ir iespēja atslābināties no ikdienas steigas un stresa.
      Jaunieši izprata sociālā uzņēmuma mērķus, darbības redzējumu, motivāciju, sociālās uzņēmējdarbības regulējumu un atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā, un kārtību, kā uz to pretendēt.
      Cerams, ka iegūtās zināšanas no Krapes muižas pieredzes stāsta iedvesmos jauniešus atvērt savus uzņēmumus šeit Latgalē un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Latgalē, jo mums ir tik daudz neizmantotu dabas resursu!

      «Lai neaizmirstu, ka esam stipri, gudri un vareni, vērojam labo praksi plašajā pasaulē!»
Mierīgu Adventes laiku!
                                                                       Ar cieņu, uzņēmējdarbības pamatu mentore
                                                                                                               Sandra Eiduka
AKTUALITĀTES  DECEMBRĪ  
Mini –hakatons “Skola skolēnam” Daugavpilī

      Hakatons notika 24. novembrī Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma skolā,
tajā skolēni no visas Latvijas risināja aktuālus skolu izaicinājumus un radīja idejas skolēnu labsajūtas, pašizaugsmes un “zaļākas” skolas veicināšanai.
      No mūsu skolas uz hakatonu devās divas komandas, kopā vienpadsmit 9.-12.kl. skolēnu.
Mūsu Preiļu 2.vidusskolas komanda ”Latgalieši” (Ričards (12.kl.), Nikita, Anastasija, Kristīne(11.kl.), Nikita, Viktorija (9.kl.) ieguva dalībnieku simpātijas balvu. Domāju, ka tas ir lieliski, jo piedalījās 14 komandas klātienē un divas attālināti.
      Hakatons –tā ir lieliska iespēja mācīties, pilnveidot sevi. Mēs grupā apspriedāmies, domājām, radījām, sazinājāmies ar savu mentoru, lai viņu informētu par savu ideju, mentors, savukārt, norādīja uz to, kur vajadzētu piestrādāt, prezentējām radīto.
      Sīkāka informācija: https://redzitalak.lv/skola-skolenam/
                                                                                            Sabīna Arlovska, 11.klases skolniece

“Svecniek, lej sveces!”

      5. oktobrī 1.-3.klašu skolēni piedalījās Latvijas skolas somas projektā muzejpedagoģiskā programmā “Svecniek, lej sveces”. Izglītojošā pasākuma norises vieta – Preiļu novads, Raiņa muzejs Jasmuiža. Programma sniedz ieskatu biškopībā, vaska sveču liešanā, Raiņa dzejā, vēsta par biškopības produktiem: medu, ziedputekšņiem, bišu maizi, vasku, to īpašībām un pielietojumu.
        Pirms brauciena klases stundās mēs pārrunājām par uzvedību autobusā, muzejā, pārrunājām kā strādāt grupās, kā mūsu pilsēta saistīta ar dzejnieku Jāni Raini. Dabas zinību stundās runājām par bitēm.
Ritmikas stundās iemācījāmies bērnu rotaļu-dziesmu “Kas dārzā?”.
         Pēc brauciena krievu un latviešu valodu stundās lasījām J.Raiņa dzejoļus, skolēni mācījās tos no galvas. 2. un 3.klašu skolēni rakstīja atsauksmes par izglītojošo pasākumu. Vizuālas māksla stundās zīmējām savu sveci un sacerējām par to pasaku. Zīmējām to, kas visvairāk palika atmiņā pēc muzeja apmeklējuma. Klases stundās mēs staigājām pa Raiņa bulvāri Preiļos un runājām par to, kas atrodas šajā ielā.
        Skolēnu atsauksmes:
Visiem 1.klases skolēniem ļoti patika liet sveces un muzejs, kā arī braukt autobusā.
2.klases skolēni: “Mēs ļoti daudz uzzinājām par dzejnieku J.Raini, kur un kā viņš dzīvoja. Ļoti interesanti bija uzzināt, kā lej sveces.”
3.klases skolēni: “Mēs uzzinājām daudz ko jaunu. Patika gleznu un māla trauku izstāde. Mēs tagad zinām, kā lej sveces, no kurienes nāk vasks”
        Paldies projekta organizatoriem par iespēju iepazīt Latvijas vēsturi un kultūru, kā arī mūsu skolas skolotājai Žannai Ļebedevičai par plašāku informāciju, par iespējām projektā “Latvijas skolas soma”

                                                                                             Rimma Gavrilova,
                                                                                             direktora vietniece izglītības jomā,
                                                                                            1.klases audzinātāja
           
 
Mēs Latvijai
22.11.2022.

        Kur koki aug visstaltākie?
        Kur mākoņi visbaltākie?
        Kur putni dzied visskaļāk?
        Kur zāle zeļ viszaļāk?
Kur avoti visdzidrākie?
Kur kovārņi visgudrākie?
Kur kaķi ņaud vismīļāk?
Kur zivis peld visdziļāk?
        Dzimtenē, manā dzimtenē
        Manā tēvzemē.

     Ar šiem dziesmas vārdiem mūsu skolas zālē 17.novembrī sākās izglītojošs svētku pasākums “Mēs Latvijai”. 1.- 4. klašu skolēni dziedāja dziesmas par Latviju, katra klase iemācījās savu dziesmu, lasīja dzejoļus, dejoja latviešu tautas dejas. Skolēni arī minēja mīklas, kuras paši sacerēja, kā arī zīmēja atminējumu, piedaloties Preiļu novada konkursā. Par to konkursa dalībnieki saņēma dāvaniņas. No kastaņiem katra klase veidoja Latvijas rakstu zīmes. Tika runāts arī par valsts simboliem. Mūsu Preiļu 2.vidusskola ir maza daļa no Latvijas. Tāpēc mēs vēlreiz atcerējāmies skolas simbolus – karogu, emblēmu, nodziedājām skolas himnu.
     Īpašs viesis bija Krauklis, kura lomu spēlēja 12.klases skolniece Karīna Mihailova.
     Pasākuma beigās 1.-5.klašu skolēnu kora izpildījumā noskanēja dziesma “Daudz laimes, Latvija!”
     Paldies skolotājiem, skolēniem, vecākiem par svētku noskaņojumu pasākuma gaitā!

                                                         Direktora vietniece izglītības jomā, 1.klases audzinātāja
                                                                                                                   Rimma Gavrilova
Ierindas skate - lieliska iespēja, lai veicinātu skolēnu patriotisma un valstiskās apziņas stiprināšanu
22.11.2022.

     Beidzot, pēc divu gadu pārtraukuma, 16. novembrī notika skolas ikgadējais pasākums - Ierindas skate.
     Tas bija neparasti un satraucoši, vajadzēja apgūt to,ko bijām apguvuši iepriekš, daudzi skolēni mūsu klasē par to iepriekš pat nebija dzirdējuši, kur nu vēl piedalījušies. Arī 2.un 3. klases skolēniem tas bija jauns izaicinājums.
     Gatavošanās Ierindas skatei - tas ir atsevišķs stāsts, bet galvenais, mēs bijām visi kopā, kopā ar klasi, audzinātāju, sporta skolotāju, mums bija viens mērķis.
     Klašu uzstāšanās laikā tika vērtēts: ierindas mācības elementu un komandiera doto komandu izpildes precizitāte, klases vienotais tēls ierindā (mīmika, devīze, apģērbs, emblēma), komandiera balss, stāja, kopējais iespaids un ziņojums.
     Klašu sniegumu vērtēja Preiļu 2. vidusskolas absolvents Viktors Vjakse, Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona virsleitinants, Valērijs Pastars, jaunsargu instruktors un Vjačeslavss Stepanavs, mūsu skolas dizaina un tehnoloģiju skolotājs, kurš savā laikā ir apguvis visu ierindas mācības tehniku.
     Katrā klašu grupā 1. vietas ieguvēja komanda tika apbalvota ar kausu un diplomu:
 
1. vietu ieguva:
2. klase (2.-4. klašu grupā);
6. klase (5.-8. klašu grupā);
11.klase (9.-12. klašu grupā).
 
Diplomus, kā labākie komandieri saņēma:
Polīna Skutele (2.-4. klašu grupā);
Valērija Točilkina (5.-8. klašu grupā);
Alīna Orlova (9.-12. klašu grupā).                                                
Foto no pasākuma

Izcilākie/labākie individuālo komandu izpildītāji:
Izcili: Alīna Novikova -10. kl.
Labi: Ivans Podskočevs -11.kl.;
Anastasija Boka -12.kl.     Gribas pateikt lielu paldies: sporta skolotājai Olgai Borisovai un skolotājam Ivanam Afanasjevam par izturību un pacietību darbojojoties ar mums, skolēniem, klašu audzinātājām (par uzmundrinājumu, ticību, ka mēs visu varam, spējam, ja vien to gribam), Valērijam, ka atrada laiku, lai ar katru klasi atkārtotu ierindas mācības elementus, direktorei Nadeždai Hļebņikovai par atbalstu.
Atsauksmes no pasākuma:
     “Man ļoti patika, jo bija ļoti patīkama, sirsnīga un tajā pašā brīdī svinīga atmosfēra” (Ivans, 11.klase)
“Ierindas skate ir ļoti laba tradīcija, šogad visi ļoti cītīgi gatavojās un labi uzstājās. Mēs saņēmām daudz pozitīvu emociju, esam ļoti priecīgi par paveikto, jo gatavojāmies ļoti nopietni” (Anastasija, 11.klase)
“Viss ļoti patika, uzskatām, ka visi bija cītīgi gatavojušies, mums ir jālepojas, ar to, ka skolā ir tāda tradīcija. Ierindas skate-lieliska iespēja, lai veicinātu skolēnu patriotisma un valstiskās apziņas stiprināšanu” (Sabīne, Alīna)
                                                                                     10. klases skolniece, Alīna Novikova

Mūzikas stunda “Mēs Latvijai”
21.11.2022.

     Šī bija citāda mācību stunda,jo tajā piedalījās visi 4.-12.kl. skolēni, un kā skatītāji bija ieradušies arī 1.-3. klašu skolēni.
     Tātad, visi esam kopā, lai dziedātu Latvijai, dziedātu par Latviju un klausītos dziesmas, kuras veltītas mūsu mīļajai dzimtenei.
     Stundas sasniedzamais rezultāts: dziedāt, klausīties un muzikāli pavadīt laiku kopā.
     Nostiprinājām vairākas prasmes un iemaņas: dziedātājiem – pareiza stāja un elpa, skaņveide, dikcija, artikulācija, kā arī izteiksmīgs dziedājums, klausītājiem – uzmanīga klausīšanās, dziedātāju atbalstīšana ar aplausiem un pozitīvas gaisotnes radīšana.
     Starppriekšmetu saikne ar latviešu valodu, literatūru, vēsturi, klases audzināšanu un matemātiku. Tika izdziedātas daudzas dziesmas, sākot ar tautasdziesmām un beidzot ar populārākajiem latviešu hītiem.
                                                                                Mūzikas skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža
Skolēnu atsauksmes:
“Neparasti? Pārsteidzoši? Interesanti?
Uz visiem jautājumiem atbilde ir “Jā”. Mums bija interesanti gatavoties šim pasākumam, mēs, 11. klase, jutāmies kā vienota komanda, jo, lai dziesma skanētu, jābūt vienotiem, vienotiem it visā: domās, darbībā…, tad arī viss izdosies! Mums tas izdevās ļoti labi (mēs tā domājam). Paldies skolotājai Ārijai par šo pasākumu, bija ļoti interesanti, uzzinājām arī daudz ko jaunu un interesantu.”

                                                                                                              11.klases korespondentiGatavojoties šim pasākumam, bijām izvēlējušies citu dziesmu, taču mēģinājumu laikā nonācām līdz citai izvēlei, un to nenožēlojam! Pasākums ļoti patika, dzirdējām gan pazīstamas, gan ne tik dzirdētas dziesmas. Dziedājām līdzi un guvām pozitīvas emocijas. Paldies skolotājiem, kas motivēja un atbalstīja.
                                                                                                              10.klases korespondenti
Spēle “Iepazīsti Latviju un savu novadu”
21.11.2022.

     10. novembrī novada skolu komandas pulcējās Vārkavas tautas namā uz spēli “Iepazīsti Latviju un savu novadu”. Pasākuma mērķis bija attīstīt sadarbību, stiprināt zināšanas par nozīmīgiem vēstures notikumiem Latvijā un novadā, veicināt jauniešu aktivitāti utt.
     Katra komanda atbildēja uz jautājumiem par Latviju un Preiļu novadu. Uzdevumi bija par vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, dabu, sportu u.c.
     Skolas uzstājās ar interesantiem priekšnesumiem. Uzvarēja draudzība.
     Skolēnu atsauksmes: “Man ļoti patika, bija interesanti uzzināt jaunu informāciju, kā arī atcerēties
to, kas aizmirsās”. Oļesja.
     “Konkursā uzzināju daudz ko jaunu”. (Viktorija)
     “Paldies par torti pēc spēles, tā bija garšīga”. (Ksenija)

                                                                                  Vēstures skolotāja Alla Andrejeva

 
 
AKTUALITĀTES  NOVEMBRĪ  
Preiļu 2. vidusskolā aizvadīta Karjeras nedēļa
07.11.2022.

       Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu izvēlētajā nozarē. Karjeras pasākumi norisinājušies arī mūsu skolā. Skolēni apmeklēja uzņēmumus, piedalījās mācībstundās, kā arī izzināja uzņēmējspējas pašu spēkiem, izmantojot izstrādāto digitālo rīku. Skolā notikuši arī pašu rīkotie pasākumi – tematiskās klases stundas, kompetenču stundas, kuras organizēja katrs priekšmeta skolotājs.
       Karjeras nedēļas laikā, no 17. – 21. oktobrim, Preiļu 2. vidusskolas pirmklasnieki nodarbībā “Uzmini profesiju!” iepazinās ar profesiju daudzveidību, otrās klases skolēni pilnveidoja prasmi sadarboties un risināt konfliktus, trešklasniekiem bija iespēja aizdomāties par mācību priekšmetu saistību ar profesijām un karjeras iespējām. Tematiskās nodarbības notika arī pamatskolā. 8. klases skolēniem palika atmiņā tikšanās ar mūsu skolas absolventu Ivanu Afanasjevu, kas šogad skolā strādā par sporta skolotāju. Īpaša uzmanība pievērsta 9. un 12. klases skolēniem, runājot par Latvijas izglītības sistēmu, kādas ir tālākās izglītības iespējas, par informācijas ieguves avotiem karjeras izvēlei. Karjeras nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem viesojās uzņēmumos, iepazinās ar to darbiniekiem un izzināja viņu spilgtākās uzņēmējspējas. Tā, 10. klases skolēni apmēklēja SIA “Akcents”, kur uzņēmuma vadītājs Jānis Sparāns pastāstīja par savu darbu, par nākotnes plāniem, un par to, kādas uzņēmējspējas palīdz viņam iet uz priekšu.

 
    Vairāk lasīt šeit:                                                     Preiļu 2.vidusskola pedagogs
                                                                                       karjeras konsultants Inna Zenovjeva


Iesvētām ceturto un piekto klasi
21.10.2022.

       20.oktobrī pēc sestās mācību stundas notika 4. un 5.klases skolēnu iesvētīšana, to gatavojām mēs, 5.-9.kl. skolēni.
       Divus mēnešus mūsu skolasbiedri ir mācījušies pamatskolas klasēs, un mēs vēlējāmies pārliecināties, vai viņi ir gatavi kļūt par pilntiesīgiem pamatskolēniem.
       Pārbaudījumi bija sagatavoti visos stāvos un kāpņu telpās.
       Varam teikt droši - visi izturēja un visi uzdevumi tika veikti ar aizrautību, prieku, bet pats svarīgākais-jutās klases kolektīvu draudzīgais gars.
       Skolas zālē visi kopā (mēs arī atbalstījām iesvētāmos) dziedājām skolas himnu, tad viņi nodeva zvērestu un saņēma medaļas kā apliecinājumu tam, ka uzņemti mūsu draudzīgajā saimē.
       Mums visiem bija liels prieks par kopā pavadīto laiku un draudzīgo atmosfēru.
       Paldies visiem, kuri piedalījās un organizēja šo pasākumu, paldies skolas direktorei Nadeždai Hļebņikovai par saldajām balvām.
Skolēnu atsauksmes:
       Vakar bija ceturtās un piektās klases iesvētīšana. Mums ļoti patika visi uzdevumi, kurus izdomāja vecāko klašu skolēni. Bija diezgan grūti nokļūt līdz 4 stāvam, jo uzdevumi nemaz nebija tik viegli. Mēs dziedājām skolas himnu, zīmējām neparastus zīmējumus viens otram uz muguras. Vajadzēja sanākt zvaniņam, bet sanāca gan pildspalva, gan krūze (Nelli, 5.klase).
                                                                                                        Pamatskolas korespondenti

9.-12.klašu skolēnu brauciens uz Tartu
20.10.2022.

       14. oktobrī Preiļu 2. vidusskolas 9.-12. klašu skolēni devās tradicionālajā rudens ekskursijā, šoreiz tās galamērķis bija Latvijas kaimiņvalsts Igaunija. Igaunijā mēs apmeklējām studentu pilsētu Tartu. Tartū mums bija iespēja apmeklēt Zinātnisko centru AHHAA, kas piedāvā gan zinātni, aizraujošas nodarbības, piedzīvojumus un noderīgas iemaņas, gan dod iespēju patīkamai laika pavadīšanai. Mēs reālajā dzīvē ieraudzījām, kā darbojas daudzi fizikas un ķīmijas likumi – aizraujoši! Mūsu otrais apskates objekts bija tā saucāmā “Apgrieztā māja”, kur tiešā vārda nozīmē viss bija “kājām gaisā”. Daudziem griezās galvas, bet pozitīvas emocijas to visu atsvēra.
       Paldies pasākuma organizatorei skolotājai Vijai Daukštei, kas mūs uzrunāja un uzaicināja piedalīties šajā aizraujošajā ekskursijā! Mums patika!

                     
Foto no pasākuma                                                           12. klases korespondenti
Tradicionālā iesvētīšana šogad notiek netradicionāli
18.10.2022.

       13.oktobrī 10. un 11.klases skolēniem, sadarbībā ar Zemessardzes 25. kājnieku bataljona pārstāvjiem, notika iesvētīšanas pasākums skolas stadionā.
       Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar Valsts aizsardzības mācības atsevišķiem elementiem, veikt dažādus sadarbības uzdevumus grupā, vienlaikus censties izdarīt visu pēc labākās sirdsapziņas, jo tu zini, ka no tevis ir atkarīgs grupas kopējais rezultāts.
       Tas tiešām bija ļoti interesanti, neparasti, aizraujoši, un svarīgi, ka arī laika apstākļi mūs iepriecināja, spīdēja spoža saule un mēs šo pasākumu varējām baudīt pilnībā.
       Pasākuma noslēgumā mēs dziedājām skolas himnu, devām svinīgo zvērestu un saņēmām apliecinājumus, ka esam pilntiesīgi Preiļu 2. vidusskolas skolēni (kurš gan šaubītos, ja būtu savādāk, pēc visiem šiem pārbaudījumiem…).
       Paldies Ilzei, Viktoram, Valērijam, Jānim par atsaucību un sadarbību, sagatavotajiem pārbaudījumiem.
       Paldies arī 12.klasei un viņu audzinātājai par līdzdalību pasākuma organizēšanā.
       Liels paldies direktores vietniecei audzināšanas darbā Žannai Ļebedevičai, ka noorganizēja mums šo netradicionālo iesvētīšanu.
       
Foto no pasākuma                                                             10. un 11.klases korespondenti
Preiļu 2.vidusskolas
Karjeras nedēļas nodarbību plāns
17.10.2022.

                                                                           Pedagogs karjeras konsultants Inna Zenovjeva
 
Ar dzeltenām lapām un ābolu smaržu klāt Skolotāju diena…
17.10.2022.

       Piektdien, 30. septembrī, Preiļu 2. vidusskolā tika svinēta Skolotāju diena un skolēnu pašpārvaldes diena.
Skolēnu un skolotāju smaidi, patīkams satraukums, pārsteiguma mirkļi, labestība, mīļums, siltums... lūk, tikai daži vārdi, ar kuriem var raksturot šīs dienas atmosfēru skolā.
       Tā jau ir tradīcija, ka stundas šajā dienā vada 11. un 12. kl. Skolēni. Skolotāji atpūšas un gatavojas svētku koncertam. Direktores vietniece izglītības jomā Sintija Depere jau nedēļu iepriekš bija sastādījusi stundu sarakstu, lai jaunie skolotāji varētu savlaicīgi sagatavoties.
       Īpaši sagatavota stunda bija arī skolotājiem, kā tagad moderni teikt – izmantojot jauno kompetenču pieeju (mūzika, vizuālā māksla, dejas) to vadīja Sintija, Evelīna, Raivis.
       Pēc mācību stundām svinīgais koncerts skolas zālē, kur 12.klases skolēni bija sagatavojuši dažādas aktivitātes un priekšnesumus, lai skolotāji varētu baudīt svētkus pozitīvā gaisotnē.
Šajā dienā tika sveikti skolotāji jubilāri.
       Skolotāja Nataļja Kondratjeva Preiļu 2. vidusskolā nostrādājusi jau 40 gadu (sveica 10.kl.), Larisa Arestova - 35 gadus (sveica 6.kl.), Oksana Demetjeva - 25 gadus (sveica 8.kl.), Jeļena Saulīte - 10 gadus (sveica 9.kl.) un direktores vietnieces Žanna Ļebedeviča un Rimma Gavrilova tika suminātas, jo jau 15 gadus ir direktores vietnieces audzināšanas darbā (sveica 11.kl.).
       Ābolu smarža, rudens lapu zeltītais mirdzums, saules zaķīšu dejas uz sienām, pozitīvā gaisotne, kas, mūsuprāt, valdīja it visur - gan skolas zālē, gan mācību kabinetos, gan sarunās…
       Paldies visiem, kuri padarīja Skolotāju dienu tik īpašu!

Skolēnu atsauksmes:
“Man ļoti patika visas stundas, kuras vadīja jaunās skolotājas,ja kaut kas nesanāca, tad pastāstīja un pārādīja kas un kā ir jādara.” (Patricīja,8.klase)

Mums ļoti patika skolotājas, ļoti ceram, ka viņas mums mācīs arī nākamajā gadā. Mūsu skolotājas pašas labākās, viņas bija labi sagatavojušās stundai un mums viss patika! Esam lepni par tādiem skolotājiem! (Viktorija, Ksenija,8.klase)Mēs ar Lizu bijām skolotājas 2.klasei, mums ļoti patika, bet tagad mēs saprotam,ka tas ir smags darbs, jo katram skolēnam ir savs raksturs, kuru vajag respektēt. (Anastasija, Elizaveta, 12.klase)

Man ļoti patika Skolotāju diena, jauki pavadīts laiks skolotāja amatā, untagad es labāk saprotu, ko nozīmē būt skolotājam. (Deniss,12. klase)

Man patika Skolotāju diena, jo bija ļoti interesanti vadīt stundas un sadarboties ar citam klasēm! (Arianda, 11.klase)
                                       Sintija Depere, Evelīna Zagrebajeva, 12. klases skolnieces

                                                                  Foto no pasākuma

8.-12. klašu skolēnu valodu pēcpusdiena
"Quiz abaut European Languages"

07.10.2022.

       2022. gada 6. oktobrī, Preiļu 2. vidusskolas aktu zālē norisinājās izglītojošs pasākums par godu Eiropas valodu dienai. Pasākumu organizēja 12. klases skolēni A.Putāns un A.Mizovskis sava projekta darba ietvaros. Pasākuma mērķis bija izglītot 8.-12. klašu skolēnus par Eiropas valodu dažādību, to aktualitāti mūsdienās. Pasākums noritēja angļu valodā un sastāvēja no pieciem uzdevumiem, no kuriem katrs bija izaicinājumu pilns un prasīja iedziļināšanos, komandas sadarbību un kreativitāti. Katra komanda izcēlās ar savām zināšanām un pieredzi par Eiropas valsts valodām. Izvērtējot skolēnu sniegumu un rezultātus, kompetenta žūrija klases komandām piešķīra vietas: 1.vieta – 9. klases komanda (O.Romančaka, D.Kožemjakins, K. Luriņa, V. Nikiforova); 2. vieta – 12. klases komandai (M.Lazdāne, R.Tarasovs, J.Mickeviča, D. Gailuma); 3. vieta – 8. klases komandai ( K.Beča, I.Volkovs, J.Trifonovs, J.Antonova).
       Īpaša pateicība žūrijas dalībniekiem: skolas direktorei N.Hļebņikovai, valodu katedras vadītājai L.Aristovai un svešvalodu skolotājai N.Smukšai.

Foto no pasākuma                                                     Pasākuma organizatori - 12.klase skolēni
                                                                                                                             Artūrs un Artis

10.-12. kl. skolēnu vecāku kopsapulce
06.10.2022.

      5.oktobrī pulksten 17.30 skolas zālē notika Preiļu 2.vidusskolas 10.-12. kl. skolēnu vecāku kopsapulce par dažādiem aktuāliem jautājumiem.
      Skolas direktore Nadežda Hļebņikova klātesošos informēja par aktuālāko informāciju skolas dzīvē. Skolas sociālā pedagoģe Lidija Ceriņa pievērsa uzmanību interneta drošības jautājumiem. Direktores vietniece mācību darbā Jeļena Saulīte vecākus iepazīstināja ar to, kādi valsts pārbaudes darbi jākārto, atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam, lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību. Pēc tam notika vecāku tikšanās ar klases audzinātājām mācību kabinetos.
      Paldies vecākiem par atsaucību un ieinteresētību.

                                                                                                                    Skolas administrācija
AKTUALITĀTES  OKTOBRĪ  


                   Stundu saraksts Skolotāju dienai (30.09.
 
Ekskursija uz Varakļāniem
27.09.2022.

      2022. gada 22. septembrī 4.,5.,6.kl. skolēni, kopā ar audzinātājām (īstenojot izglītojošo programmu "Latvijas skolas soma"), devās uz Varakļāniem, lai iepazītos ar grāfa Borha piedzīvojumu takām Varakļānos. Varakļānos mēs apmeklējām seno pili un uzzinājām par to daudz interesanta. Šī pils celta 1783.-1879.gadā Romas Svētās impērijas grāfam Mihaelam Janam fon der Borham. Tagad šajā pilī atrodas Varakļānu reģionālais muzejs. Šajā muzejā ir daudz senu eksponātu, ar kuriem mēs iepazināmies. To vidū bija dažādas senas grāmatas, darbarīki, tērpi, sadzīves priekšmeti un daudz kas cits. Pilī senatnīgi saglabājušies ne tikai eksponāti, bet arī pašas pils interjers. Tajā ir saglabājušās antīkas mēbeles, gleznas un pat tapetes uz sienām. Pēc pils apskatīšanas mūsu klases tika sadalītas trīs grupās. Divas grupas palika pie pils, viena grupa šāva no īsta loka, bet otra grupa ar troses palīdzību pārvietojās no viena upes krasta uz otru. Mūsu grupa devās uz pilsētas centru, uz kapliču. Kapličā, proti, tās pagrabā, atradās Borhu apbedījumi. Pēc kapličas apmeklējuma mēs samainījāmies vietām ar citām grupām, kā arī šāvām bultas un pārcēlāmies pāri upei. Ekskursijas noslēgumā sarīkojām nelielu pikniku pie dabas un bijām priecīgi! Jaunas pieredzes pilni devāmies uz mājām.

                                                                                           Maksims Cvetkovs, 6.klases skolnieks
Neliels ieskats mācību programmā
"Uzņēmējdarbības pamati" zoom Open door pasākumā.

2022.gada 21.septembrī plkst.19:00.
Var pieslēgties jaunieši, vecāki un pedagogi.

Open door/ Uzņēmējdarbības pamati.
Sep 21, 2022 19:00

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85895747452

Meeting ID: 858 9574 7452
Apsveicam!
20.09.2022.

Denisu Dronovu par izcīnīto 1.vietu 100m (pieaugušie)
                                             
1.vietu 3000m soļošanā (pieaugušie)
                                             
2.vietu šķēpa mešana (pieaugušie)

Braienu Multiņu par izcīnīto 1.vietu 2000m soļošanā  (
U-16)

Anastasiju Ivanovu par izcīnīto 1.vietu 1000m soļošanā (
U-14)
                                               
2.vietu 800m (
U-14)

Daniilu Danilovu par izcīnīto 3.vietu 1000m soļošanā (
U-14)

Vārkavas novada 14. atklātajā čempionāta vieglatlētikā,
(17.09.2022., Vārkavā)
 
                                                                 
Olga Borisova, sporta skolotāja

Projekts "Esi Līderis!"
19.09.2022.

Sveicināti!
      15.09.2022.Preiļu 2.vidusskolā viesojās projekts "Esi Līderis!", kas sadarbībā ar Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju piedāvā skolēniem apgūt profesionālo izglītību.
      Projekts sniedz zināšanas 7 profesionālajos priekšmetos: grāmatvedība, likumdošana, menedžments, lietišķā etiķete, uzņēmejdarbība, mārketings, dokumentu parvaldība.
      Ļoti ceru uz veiksmīgu sadarbību.
      Lai mums visiem viss izdodas!
                                                                                   Ar cieņu, projekta mentors Sandra Eiduka
Foto no pasākuma "Zinību diena!"            Foto 1, Foto 2, Foto 3
 
Tūrisma diena - jauns izaicinājums ik gadu!
15.09.2022.

      Tūrisma diena - zināšanu, prasmju un iemaņu pielietošana dažādās situācijās, tas ir kā jauns izaicinājums, lai saprastu, ko es zinu, protu, un pie kā vēl būtu jāpiestrādā.
      Šogad pat daba priecājās un līksmoja kopā ar mums, jo spīdēja silta saulīte, koki dižojās ar savām lapu krāsām, bet mēs, 6.-12. klašu skolēni, pēc klases stundas, direktores uzrunas, devāmies uz norādīto staciju Preiļu parkā, lai veiktu konkrētus uzdevumus.
      Izaicinājums varēja sākties!
      Mums, kā īstiem tūristiem, bija jāceļ telts, jāatpazīst dabā sastopamie augi, bija jābūt radošiem, veikliem, ātriem, bija jāprot orientēties teritorijā, lai atrastu kontrolpunktus, bet vissvarīgākais - mēs, klase, bijām kopā ar savu klases audzinātāju, darījām visu kopā, pat uztaisījām rotaslietu komplektu no dabas veltēm savai audzinātājai.
      Noslēgumā visi pulcējāmies parka estrādē, lai baudītu spēcinošu putru un tēju, saņemtu godam nopelnītās nominācijas par labāko rezultātu kādā no stacijām.
Skolēnu atsauksmes:
      “Man ļoti patika, jo svaigā gaisā ir tik labi sportot, pavadīt laiku kopā ar klasi. Bija ļoti daudzas interesantas aktivitātes, tajās varēja pārbaudīt klases saliedētību un draudzīgumu. Mums, 11.kl. viss ļoti patika, īpaši 4 iegūtās nominācijas. Mēs bijām forši!!!” (Sabīne,11.kl. )
      “Šī diena bija ļoti interesanta. Labi pavadījām laiku kopā ar klasesbiedriem. Bija 6 stacijas. Katra stacija bija interesanta savā veidā. Kaut kur bija jāskrien un jākustas, un kaut kur bija vajadzīga veiklība un prāts. Mēs visi kopā paveicām labu darbu. Gribu pateikt paldies visiem, kas organizēja Tūrisma dienu. Tā ir ļoti jauka tradīcija!!!”(Arianda, 11.kl.)
      Liels paldies pasākuma organizatoriem: Žannai Ļebedevičai un skolēnu pašpārvaldei, Nataļjai Smukšai un 12.kl. skolēniem, Olgai Borisovai, Tatjanai Svetlovai, Ilonai Podskočijai, Regīnai Ivanovai, Allai Andrejevai, Silvijai Butkevičai, Aleksandrai Masļakovai un visām klases audzinātājām!
      Īpašs paldies skolas direktorei N.Hļebņikovai par atbalstu šī pasākuma organizēšanā, tāpat par saldajām balvām visiem dalībniekiem!
                                                                                          Marta Lazdāne, 12.klases skolniece
 
 
Preiļu parka pusstundas skrējiens (07.09.2022.)
08.09.2022.


                                    1., 3. un 4.klases pussdundas skrējiena dalibnieki
 
Tikšanās ar bijušo skolas absolventu Maksimu Semjonovu
08.09.2022.

      6. septembrī 11. un 12. Klases skolēni tikās ar Preiļu 2. vidusskolas absolventu Maksimu Semjonovu, kurš stāstīja par savas karjeras gaitām un dalījās ar to, kā viņš iesāka savas studiju gaitas. Pirms iesākt studijas, nācās veselu gadu strādāt, tāpēc parādījās motivācija izsisties uz augšu. Šogad Maksims pabeidza Lancaster University, Anglijā.
Atsauksmes:
      Mēs uzzinājām daudz ko jaunu par izglītību. Tagad mēs aizdomājāmies uz kurieni iesim strādāt. Tā bija noderīga informācija mūsu nākotnei.
Mūs ļoti iedvesmoja Maksima stāstītais. (Marta un Daina)
      Bija interesanti, kā arī ieguvām zināšanas par to, kā iesākt turpmāko studiju dzīvi. (Raivis un Ņikita)
Mums patika, ka Maksims bija atklāts ar mums, viņa stāstītais patiešām mūs ieinteresēja, lika aizdomāties par nākotni. (Sintija, Tatjana)

                                                            Marta Lazdāne un Daina Gailuma, 12.klases skolnieces

Apsveicam!
07.09.2022.

Braienu Multiņu par izcīnīto 1.vietu 1000m soļošanā  (2008.-2010.g.dz.)
Anastasiju Ivanovu par izcīnīto 2.vietu 2000m soļošanā (2008.-2010.g.dz.)
„RUDENS KROSSA AR ANITU KAŽEMĀKU SILIŅU”,
(03.09.2022., Riebiņos)

 

 
                                                                 Olga Borisova, sporta skolotāja

 
AKTUALITĀTES  SEPTEMBRĪ  
Foto 1
Foto 2
Foto 3