`

PREIĻU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
(līdz 30.06.2021. Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadi)
IZMAIŅAS no 18.05.2022.

Nr. Izglītības iestādes nosaukums E-MAIL
(oficiālā Preiļu E-skola)
Internets Adrese Tālruņi, fakss Izglītības iestādes vadītājs
Vispārējās izglītības iestādes - Vispārizglītojošās vidusskolas
1 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

preiluvalstsgim@preili.lv

ON-LINE

Kooperatīvā 6, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods181310
Izg.iest.reģ.4219900382

vad.29103598
kanc.27837790
6-53-21663
dezur./sargs.27833067

Ligita Pauniņa

2 Preiļu 2.vidusskola preilu2vsk@preili.lv ON-LINE A.Paulāna 2, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods181304
Izg.iest.reģ.4213900386

vad.29567099
kanc.6-53-22184
kanc.29970576

Nadežda Hļebņikova

3 Aglonas vidusskola aglonasvsk@preili.lv ON-LINE Daugavpils 6, Aglona,
Aglonas pag.,
Preiļu nov., LV5304
Sk.kods 181305,
Izg.iest.reģ. 4213900381

vad.27830505
lietv.20274860

Lidija Šatilova

4 Riebiņu vidusskola riebinuvsk@preili.lv ON-LINE

Liepu 21, Riebiņi,
Riebiņu pag.,
Preiļu nov., LV5326 Sk.kods181306 Izg.iest.reģ.4213900379

vad.28669397
kanc.62603690

Ineta Anspoka

5 Vārkavas vidusskola varkavasvsk@preili.lv ON-LINE

Skolas 4, Vecvārkava,
Upmalas pag.,
Preiļu nov., LV5335
Sk.kods 181308
Izg.iest.reģ.4213900377

vad.62601482
 vad.26633979 
 

Inga Dambīte-Lazdāne

Vispārējās izglītības iestādes - Vispārizglītojošās pamatskolas
1 Preiļu 1.pamatskola preilu1psk@preili.lv ON-LINE

Daugavpils 34, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods181220
Izg.iest.reģ.4212900356

vad.6-53-22749
vad.28618471
vietn.29153464
kanc.65322084
Nora Šņepste
2 Pelēču pamatskola pelecupsk@preili.lv ON-LINE

Skolas 4, Pelēči,
Pelēču pag.,
Preiļu nov., LV5320
Sk.kods181208
Izg.iest.reģ.4212900367

vad.6-53-26155
vad.26477083
Guntars Ratenieks
3 Salas pamatskola salaspsk@preili.lv ON-LINE

Smelteri,
Saunas pag.,
Preiļu nov., LV5326
Sk.kods181212
Izg.iest.reģ.4212900370

vad.6-53-26400
vad.29193839
 
Anita Vjakse
4 Galēnu pamatskola galenupsk@preili.lv ON-LINE

Skolas 11, Galēni,
Galēnu pag.,
Preiļu nov., LV5311
Sk.kods181206 Izg.iest.reģ.4212900364

vad.26357781
vietn.29893198
Gunita Strode
5 Rušonas pamatskola rusonaspsk@preili.lv ON-LINE

Liepu 5a, Kastīre,
Rušonas pag.,
Preiļu nov., LV5329
Sk.kods181218 Izg.iest.reģ.1812900373

vad.6-53-26451
vad.22844373
 
Janīna Šeļegoviča
Pirmsskolas izglītības iestādes
1 Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"


 

preilupirmsk@preili.lv
 

ON-LINE

Celtnieku 10a, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods180201
Izg.iest.reģ.4201900530
OTRĀ ADRESE:
Mehanizatoru 4, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
TREŠĀ ADRESE:
A.Paulāna 2, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301

vad.6-53-21503
vad.26003650

vad.26622712
 
Dace Verbicka
2 Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde

aglonaspii@preili.lv

DSL

Jaudzemu 7a, Aglona,
Aglonas pag.,
Preiļu nov., LV5304
Sk.kods180304
Izg.iest.reģ.4201900395

vad.6-53-22451
vad.26108212
Valentīna Mihailova
3 Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

riebinupii@preili.lv

DSL

Dārzu 2a, Riebiņi,
Riebiņu pag.,
Preiļu nov., LV5325 Sk.kods180306
Izg.iest.reģ. 4201900529

vad.6-53-24530
vad.29241200
Jeļena Harlamova
4 Rimicānu
pirmsskolas izglītības iestāde
rimicanupii@preili.lv ON-LINE

Saules 2, Rimicāni,
Rožkalnu pag.,
Preiļu nov., LV5325 Sk.kods181210 Izg.iest.reģ.4201902774
-------
OTRĀ ADRESE:
Kovaļevsku iela 6,
Vārkava, Vārkavas pagasts,
Preiļu novads,
LV-5337

vad.28444927
28898322
p.i.
Skaidrīte Trafimova
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
1 Aglonas bazilikas Kora skola

aglonasbks@preili.lv

ON-LINE 

Ciriša 8, Aglona,
Aglonas pag.,
Preiļu nov.,LV5304
Sk.kods187404 Izg.iest.reģ.4276902470

vad.25911398

Juta Kondavniece
2 Preiļu Mūzikas un mākslas skola preilumuzsk@preili.lv
 
ON-LINE

Raiņa bulvāris 26, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods187401,
Izg.iest.reģ.
4274902389

vad.26466778
vietn. mākslas nod.
6-53-20336
vietn. mūzikas nod.
6-53-20335
Lietvede
6-53-22542
Edgars Znutiņš
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
1 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
 
preilubjss@preili.lv
 
DSL

Aglonas 24, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods187101
Izg.iest.reģ.4271902192

vad.6-53-22649
vad.26549536
 
Edgars Vaivods
Interešu izglītības iestādes
1 Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs

preilubjc@preili.lv

ON-LINE

Kooperatīvā 6, Preiļi,
Preiļu nov., LV5301
Sk.kods187002
Izg.iest.reģ.4251900393

vad. 29221574
vad.vietn. 6-53-81397
lietv. 6-53-81397
Aija Caune
Profesionālas izglītības iestādes
1 Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikums”


struktūrvienība Preiļi
 rtrit@rtrit.lv

struktūrvienība Preiļi

preili@rtrit.lv
ON-LINE

Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035: Reģ.Nr.40003480798

struktūrvienība Preiļi

Sporta iela 1, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Rīgā tālr.67575580

struktūrvienībā Preiļi
vad.65381293
26041291
izgl.met.65381291
27752465

Ilze Ločmane

struktūrvienība Preiļi
 Biruta Podskočija

 

Citas iestādes - PRIVĀTĀS
1 Pamatskola "Preiļu Brīvā skola" preilubrivaskola@gmail.com G4

Aglonas iela 22, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Skolas kods: 181280
Izg.iest.reģ. 4212803090

vad.29475597 p.i.
Ingūna Zīmele
Vispārējās izglītības iestādes - Vispārizglītojošās vidusskolas - PRIVĀTĀS
1 Aglonas Katoļu ģimnāzija

aglonaskatgim@pvg.edu.lv

ON-LINE Broka Aloīza 6, Aglona,
Aglonas pag.,
Preiļu nov.,LV5304
Sk.kods181381
Izg.iest.reģ.4213800388

vad.29377165
 

Anita Placinska

LĪVĀNU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
 IZMAIŅAS no 01.09.2021.

Nr. Izglītības iestādes nosaukums E-MAIL
(oficiālā Preiļu E-skola)
Internets Adrese Tālruņi, fakss Izglītības iestādes vadītājs
Vispārējās izglītības iestādes - Vispārizglītojošās vidusskolas - IZM
1 Līvānu 1.vidusskola livanu1vsk@livani.lv ON-LINE Rīgas 101, Līvāni,
Līvānu nov., LV5316
Sk.kods181309
Izg.iest.reģ.4213900374
vad.6-53-07200
vietn.6-53-07203

Gatis Pastars

2 Līvānu 2.vidusskola livanu2vsk@livani.lv ON-LINE Rīgas 113/117, Līvāni,
Līvānu nov., LV5316
Sk.kods181302 Izg.iest.reģ.1813900387
vad.6-53-07667
vad.29464962
vietn.6-53-07662

Klavdija Daukšte

3 Rudzātu vidusskola rudzatuvsk@livani.lv ON-LINE Miera 13, Rudzāti,
Rudzātu pag.,
Līvānu nov., LV5328
Sk.kods181307 Izg.iest.reģ.4212900378
=====================
Neklātienes programmu realizācijas adrese:

Rīgas iela 113/117
Līvāni, LV-5316
vad.29333170
vietn.6-53-26331
===============
vietn.6-53-42942
29537335
Ilze Vanaga

Valentīna Vaivode
 

Vispārējās izglītības iestādes - Vispārizglītojošās pamatskolas - IZM
1 Jaunsilavas pamatskola jaunsilavaspsk@livani.lv ON-LINE Jaunsilavas,
Līvānu nov.,LV5316
Sk.kods181204
Izg.iest.reģ.4212900366
vad.6-53-00804
vad.26184304
 
Janīna Usāre
2 Jersikas pamatskola jersikaspsk@livani.lv ON-LINE Skolas 2, Jersika, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV5315
Sk.kods 181207 Izg.iest.reģ.4212900365
vad.6-53-07196
vad.29506288
 
Inese Jaunušāne
3 Rožupes pamatskola rozupespsk@livani.lv ON-LINE Skolas 2, Rožupe, Līvānu nov., LV5327 Sk.kods181211 Izg.iest.reģ.4212900368 vad.6-53-81310
 
Sanita Dubovska
Speciālās izglītības iestādes - IZM
1 Rudzātu speciālā pamatskola

rudzatuintpsk@livani.lv

ON-LINE

"Skola"
Lūzenieki,
Rudzātu pag.,
Līvānu nov., LV5328
Sk.kods182201 Izg.iest.reģ.4220900355

vad.6-53-26355
vad.29164671

Edgars
Vaivods
Pirmsskolas izglītības iestādes - IZM
1 Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši" rukisi@livani.lv ON-LINE
 

Rīgas 13, Līvāni,
Līvānu nov., LV5316
Sk.kods180203 Izg.iest.reģ.4201900532

vad.6-53-07155
vad.26670012
Aija Grugule
Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes - IZM
1 Līvānu bērnu un jauniešu centrs

lbjc@livani.lv

ON-LINE

Rīgas 4b, Līvāni,
Līvānu nov., LV5316
Sk.kods187001 Izg.iest.reģ.1851900391

vad.27853153
admin.6-53-42581
Zane Praņevska
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes - IZM
1 Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola lbjss@livani.lv ON-LINE

Rīgas 101, Līvāni,
Līvānu nov., LV5316 Izg.iest.reģ.40900005467

vad.26188449
 
Indra
Iesalniece
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes - KM
1 Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola mms@livani.lv ON-LINE Raiņa 4, Līvāni,
Līvānu nov., LV5316
Sk.kods187402 Izg.iest.reģ.4274902268
UR reģ.40900005518
vad.6-53-44510
vad.29257750
dežurants6-53-44096
Gunārs Luriņš

PASTA ADRESE UZ KURU JĀSŪTA IZMAIŅAS     preiluip@preili.lv

Skolu SARAKSTS (01.09.2019)  2019./2020.m.g.-(Excel)

PASTA ADRESE UZ KURU JĀSŪTA IZMAIŅAS     preiluip@preili.lv 

BUKLETS KARTE 2016./2017.m.g. - (PowerPoint)

PREZENTĀCIJA - PN izglītības iestādes 05.09.2017. - (PowerPoint)

PREZENTĀCIJA - PN izglītības iestādes 20.12.2018. - (PowerPoint)

PREZENTĀCIJA - PN izglītības iestādes 14.11.2019. - (PowerPoint)