Pasākumi

2023. gada decembris

Datums Laiks Notikums Vieta
01.12.14:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. Pieteikties līdz 28.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (29.11., 1.12..).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
04.12.10:00 – 12:00Vācu valodas 54.valsts olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)
04.12.16:00 – 17:00Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotājas Anitas Lazdānes meistarklase tiešsaistē“Summatīvās vērtēšanas darbu izveidošana svešvalodās un to piemēri vācu valodā”

Skolotāja dalīsies pieredzē par savām atziņām, izstrādājot un aprobējot summatīvās vērtēšanas darbus, kas iekļauti projekta Skola2030 laikā izstrādātajā metodiskajā līdzeklī “Skolēnu mācību sasniegumu summatīvā vērtēšana” ( pieejams: https://mape.gov.lv/catalog/materials/A0468945-2A65-42F2-92CD-6874F1D18E12/view).

Tiks piedāvāts ieskats skolotājas izveidotajos darbos vācu valodā 7. - 11. klasē, izklāstīta to izstrādes secība un struktūra: sasniedzamais rezultāts, indikatori, kritēriji. Tiks piedāvāti ieteikumi un paškontroles jautājumi summatīvās vērtēšanas darbu izstrādē.

Pieteikties elektroniski līdz 1.12.2023. plkst.17.00

https://www.pvg.edu.lv/?page_id=14092

Dalībnieki saņems e-pastā pieteikšanās saiti 4.12.2023. līdz plkst. 11.00.

Par dalībumeistarklasē tiks izsūtīts apliecinājums e-pastā.

07.12.14:30 – 18:15Pedagogu profesionālās komptences pilnveides A programma (6 stundas) "Centralizētā eksāmena angļu valodā piekļuves nosacījumi mācību satura apguves augstākajā līmenī" vispārējās vidējās izglītības iestāžu angļu valodas pedagogiem.
Notiek tiešsaistē. Pieteikties līdz 5.12.2023.
Lektore: Mg.ed.sc. Dita Lapiņa, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, VISC vecākā eksperte.
Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
08.12.10:00 – 13:00Vēstures valsts 30.olimpiādes 2.posms(novada)9. un 10.-12.klasēm(tiešsaistē)
12.12.16:00 – 17:00Skolotāju sapulce 206.kab
14.12.10:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles telpu futbolā (2004.-2007.g.dz.) Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, Latvija (karte)