Pasākumi

2023. gada 20. – 26. novembris

Datums Laiks Notikums Vieta
21.11.13:00 – 13:30Stāstnieku konkursa "TECI, TECI, VALODIŅA" pusfināls
Dienvidlatgales novads
Līvāni, Līvānu pilsēta, Līvānu novads, LV-5316, Latvija (karte)
22.11.14:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. Pieteikties līdz 20.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (22.11., 24.11.).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
23.11.10:00 – 12:00Krievu valodas(svešvalodas) olimpiādes 8.-9.klasēm 2.posms(klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā)
23.11.10:00 – 12:00Krievu valodas valsts 25.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm
23.11.13:00 – 14:00"Ghetto Games" pasākums
23.11.16:00 – 17:30Preiļu novada sociālo zinību,vēstures un ģeogrāfijas skolotājiem pedagogu profesionālās pilnveides programma,,Mācību snieguma vērtēšanas veidi,formas un metodes izglītojamo izaugsmei"(ZOOM)
24.11.11:00 – 16:00Latvijas skolēnu 77.spartakiāde volejbolā pamatskolām (2008.-2011.dz.g.)
I līga-nelicencētie -zēni
II līga-nelicencētie-meitenes
III līga-nelicencētie-3 meit.+ 3 zēni)
V līga -licencētie- meitenes
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija (karte)
24.11.14:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē.  Pieteikties līdz 20.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (22.11., 24.11.).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)