Pasākumi

2022. gada maijs

Datums Laiks Notikums Vieta
10.05.CE angļu valodā(optimālais līmenis,kombinēti)rakstu un mutvārdu daļa
17.05.CE latviešu valodā 12.kl.(rakstiski)
20.05.CE matemātikā 12.kl.(rakstiski)
23.05.CE Latvijas un pasaules vēsturē 12.kl.
24.05.Eksāmens 9. kl. latviešu valodā mācībvalodas izglītības programmās
24.05.CE matemātikā(vispārīgais līmenis vai optimālais līmenis)rakstiski
25.05.Eksāmens 9.kl. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās(mutvārdu daļa)
25.05.CE ķīmijā 12.kl.(rakstiski)
26.05.CE latviešu valodā(optimālais līmenis,kombinēti)rakstu daļa
27.05.CE fizikā 12.kl.(rakstiski)
27.05.Eksāmens 9. kl. matemātikā(rakstiski)
30.05.CE bioloģijā 12.kl.(rakstiski)
01.06.CE latviešu valodā(optimālais līmenis,kombinēti)mutvārdu daļa
01.06.Eksāmens 9.kl.vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles(rakstu daļa)