Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas stundu plāns

Mācību priekšmets

 

10.klase

 

11.klase

 

12.klase

 

Kopā

Latviešu valoda un literatūra

5

5

5

 

15

Vēsture

2

2

2

 

6

Matemātika

4

4

4

 

12

1. svešvaloda (angļu v.)

4

5

5

 

14

2. svešvaloda
(vācu v. vai krievu v. )

3

3

3

 

9

Sports

3

3

3

 

9

Informātika

2

1

1

 

4

Fizika

3

3

3

 

9

Bioloģija

2

2

2

 

6

Ķīmija

3

2

2

 

7

Mūzika vai vizuālā māksla
(izvēlās vienu)

2

2

 

4

Ekonomika

1

2

 

3

Ģeogrāfija

2

1

 

3

Politika un tiesības

1

1

 

2

Kulturoloģija

1

2

 

3

Tehniskā grafika (izvēle)

2

 

2

 

KOPĀ

 

36

 

36

 

36

 

108