Metodiskās komisijas

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas metodiskās komisijas

Komisijas nosaukums Vadītāja
Valodu jomas Silvija Kivko
Eksakto zinātņu jomas Ineta Ivanova
Sociālo zinātņu jomas Ināra Krusta
Klašu audzinātāju Ingūna Patmalniece