Spēļu vēsture

Kas tas ir trīszvaigžņu sporta spēles

To priekšvēsturē, ja tā var teikt, ir savijies tas, kas noticis ārzemju latviešu sporta dzīvē līdz 1990. gadam, un mūsu sporta aktivitātēs jau neatkarīgā Latvijā. Šis jēdziens nav galīgi izveidojies, bet pamazām attīstās. Tas, kas šogad jūnija beigās notiks Preiļos, paredzēts kā pasākums Latvijā populārākajos sporta veidos, kuros piedalās Latvijas un ārzemju latviešu labākie sportisti meistarklasē, kā arī sportisti tautas klasē.

Ārzemju latviešu dzīvē sporta aktivitātes bija diezgan lielas neatkarīgi no valsts, kurā viņi dzīvoja. Sevišķi tas attiecas uz sporta spēlēm - basketbolu, futbolu, volejbolu, kā arī uz vieglatlētiku. Vācijā, Austrālijā, Anglijā, Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvojošajiem latviešiem sporta spēles bija viena no kopības izpausmēm, tāpat kā kultūras sarīkojumi.
Astoņdesmitajos gados radās doma sarīkot kopīgas sporta sacensības visiem emigrācijā dzīvojošajiem latviešiem. Tās organizēja Latviešu sporta padome Brīvajā pasaulē (LSPBP).
1985. gadā pirmo reizi Amerikas Savienotajās Valstīs Kalamazū pie Garezera notika pirmās Latviešu globālās meistarsacīkstes (LGM). Dažādās valstīs dzīvojoši latvieši sacentās tradicionālajos sporta veidos - volejbolā, basketbolā, futbolā, vieglatlētikā, peldēšanā.
Otrās LGM notika 1989. gadā Sidnejā. Tas bija laiks, kad Latvijā bija sākušies atmodas procesi.

Kad notika pirmās ārzemju latviešu un Latvijas sportistu kopīgās sacensības?

1989. gadā Latvijas Fiziskā kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Daumants Znatnajs aicināja ārzemju latviešus ierasties Latvijā uzsākt kopīgu sadarbību. Tā rezultātā 1990.gadā tika organizēta ārzemju latviešu un Latvijas sportistu Olimpiskā nedēļa. Tā notika Rīgā. Varbūt no organizatoriskā viedokļa sacensību līmenis nebija augsts, tomēr šajā reizē galvenais bija saredzēšanās pēc daudziem gadu desmitiem. Svinīga Olimpiskās nedēļas atklāšana notika Daugavas centrālajā stadionā. Pēc tam sākās pirmās futbola sacensības starp Latvijas un Ziemeļamerikas izlasēm. Otrā futbola spēle notika Valmierā, bet trešā Liepājā. Pilsētu iedzīvotāji ar lielu sajūsmu un uz nacionālās atmodas viļņa sekoja spēlēm, sveica to dalībniekus. Olimpiskajā nedēļā notika sacensības arī galda tenisā, novusā, peldēšanā, šaušanā, vieglatlētikā, volejbolā. Sacensības šaušanā meistarklasē notika Talsos.

Vai Latviešu globālās meistarsacīkstes pēc tam vēl tika organizētas?

1993. gadā bija paredzētas trešās Latviešu globālās meistarsacīkstes, kam vajadzēja notikt Kanādā. Taču Valmieras sporta dzīves vadība ļoti vēlējās sarīkot plaša sporta sacensības ar ārzemju latviešu sportistu piedalīšanos. Olimpiskās nedēļas laikā to paziņoja toreizējais rajona padomes priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns. Spēlēm pirmo reizi tika dots Trīszvaigžņu spēļu vārds.

Trīszvaigžņu spēlēs Valmierā piedalījās Austrālijas, ASV un Kanādas latviešu sportisti, basketbolisti no Zviedrijas, kā arī visu Latvijas novadu un Rīgas sportisti. Interesanti, ka Ziemeļamerikas latviešu preses sagatavotajā apkopojumā par Latviešu globālajām meistarsacīkstēm un Trīszvaigžņu spēlēm ir ļoti daudz atzinības sacensību rīkotājiem, dalībnieku atsaucībai un tamlīdzīgi, bet kritika veltīta spēļu noslēgumam. Gaidītās noslēguma ceremonijas vietā Līgo vakarā esot bijusi nevajadzīgā "Latvijas ziņģe 93" un līgo dziesmu vietā nācies klausīties ģitāru mūziku. Šajās spēlēs sevišķs uzsvars bija likts latviskumam, tajās piedalījās latvieši. Tomēr jau nākamajās un vēl jo vairāk 3. Trīszvaigžņu spēļu priekšvakarā mēs, ņemot vērā sabiedrības integrāciju, domājām par visu Latvijā dzīvojošo tautību sportistiem.

Kur un kad notika 2. Trīszvaigžņu spēles?

2. Trīszvaigžņu spēles notika Kandavā 1997. gadā. Šīs spēles atšķīrās no pirmajām ar to, ka tika sapulcināti ne tikai meistarīgākie sportisti, bet arī veterāni, kā arī dalībnieki tautas klasē.

Kā par 3. Trīszvaigžņu spēļu norises vietu kļuva Preiļi?

Trīszvaigžņu spēles gan Valmierā, gan Kandavā Preiļu rajonam bija vadošā loma starp Latgales rajoniem. Pirms spēlēm Valmierā Latgales novada sportistus organizēja un koordinēja toreizējais sporta entuziasts Preiļos Arvīds Pošeika. Arī atsevišķos sporta veidos komandas vāca treneri no Preiļu rajona. Vieglatlētikā - Jāzeps Lazdāns, futbolā - Imants Babris, basketbolā - Nikolajs Romaņenko. Pirms spēlēm Kandavā Latgales sportistu komandu darbu koordinēja Dzintra Šmukste no Preiļiem. Arī šoreiz Jāzeps Lazdāns vadīja novada vieglatlētus. Gan Valmierā, gan Kandavā piedalījās ļoti daudz Preiļu rajona sportistu un sporta organizatoru.

Abu iepriekšējo spēļu pilsētas pieteica to vadītāji, un praktiski citas alternatīvas nebija. Citādi bija ar 3. Trīszvaigžņu spēļu norises vietas izvēli. Latvijas Sporta pārvalde oficiāli izsludināja konkursu. Pieteicās Bauska, Dobele, Ludza un Preiļi. Pēc tam Dobele no šī nodoma atteicās. Latvijas Sporta pārvalde kopā ar Pašvaldību sporta padomi izveidoja komisiju, kas apmeklēja pilsētas un iepazinās ar stāvokli. Viss vērtēšanas darbs notika 2000. gada pirmajos mēnešos. 2000. gada aprīlī kļuva zināms, ka komisija ir izvēlējusies Preiļus. Lielā mērā šo izvēli sekmēja tas, ka visas ieinteresētās institūcijas: Preiļu pilsētas dome, Preiļu rajona padome, visu sporta bāzu vadītāji bija kā vienota komanda. Arī tam, ka pilsētā ir savas sporta tradīcijas un sporta dzīves iestādes. Deviņdesmito gadu vidū notika lieli sporta pasākumi. Preiļos ir jaunas un modernas sporta bāzes.

Trīszvaigžņu spēles ir arī veids, kā pilsētas attīstībā investēt valsts līdzekļus.