Preiļu 2.vidusskolas stundu saraksts

Mācību stundu norises laiki

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
5.-12.kl. pusdienas 11.20 -11.50
4. st. 1.-4.kl. 11.30 - 12.10
1.-4.kl. pusdienas 12.10 -12.40
4. st. 5.-12.kl. 11.50 - 12.30
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00
8. stunda 15.10 - 15.50
   

Stundu saraksts sākumskolā                 Konsultāciju grafiks 2017./2018.māc.g. 2.semestrim

Stundu saraksts pamatskolā

Izmaiņas stundu sarakstā uz 23.05.2018.
  5 6 7 8 9  
0           0
1       Pārgājienā   1
2   Informātika 32   CE Latv.val. 30 2
3     Mājtur.un tehn. d. 3
4       4
5       5
6         6
7   ── ──   7
8         8

Stundu saraksts vidusskolā

Izmaiņas stundu sarakstā uz 23.05.2018.
  10 11 12  
0       0
1     Kons.

matemātika 33
1
2 Vēsture   2
3     3
4 Vēsture Sports 4
5     5
6   ──   6
7 ── ──   7
8       8