Preiļu 2.vidusskolas stundu saraksts

Mācību stundu norises laiki

0. stunda             8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
5.-12.kl. pusdienas 11.20 -11.50
4. st. 1.-4.kl. 11.30 - 12.10
1.-4.kl. pusdienas 12.10 -12.40
4. st. 5.-12.kl. 11.50 - 12.30
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00
8. stunda 15.10 - 15.50
   

Stundu saraksts sākumskolā                 Konsultāciju grafiks 2016./2017.māc.g. 2.semestrim

Izmaiņas stundu sarakstā uz 26.04.2017.
  1 2 3 4  
0         0
1         1
2         2
3         3
4   Mājt. un tehn.     4
5   ──     5
6     ──   6

Stundu saraksts pamatskolā

Izmaiņas stundu sarakstā uz 26.04.2017.
  5 6 7 8 9  
0           0
1           1
2   Mājt. un tehn. d.       2
3           3
4           4
5       Krievu val. 24   5
6   ──       6
7       ──   7
8           8

Stundu saraksts vidusskolā

Izmaiņas stundu sarakstā uz 26.04.2017.
  10 11 12  
0       0
1       1
2       2
3     Angļu val. 31 3
4     Preiļu 1.pamsk. 11.30 4
5     ── 5
6     ── 6
7     ── 7
8       8