Mācību materiāli

shkola.lv
uzdevumi.lv
www.letonika.lv
www.wikipedia.org
www.termini.lv
www.liis.lv

Vizuālie materiāli bioloģijā:
10.klase     11.klase    12.klase

Mācību materiāli bioloģijā 10.-12.kl.

Vizuālie materiāli dabaszinībās:
10.klase      11.klase      12.klase

Mācību materiāli dabaszinībās 10.-12.kl.

Ģeogrāfija:
www.un.lv - par TAI (Tautas attīstības indeksu)
www.president.lv - par TAI (Tautas attīstības indeksu)
www.undr.lv - par dabas aizsardzību ( ANO koncepcijas)
www.world-tourism.org - par tūrisma attīstību pasaulē

Interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai - skolēnu pašmācības disku mācību materiāls - fizika vidusskolai - 10., 11., 12. klasei - no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēta projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos“.

Interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai - skolēnu pašmācības disku mācību materiāls - ķīmija vidusskolai - 10., 11., 12. klasei - no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēta projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos“.
www.experiment.edu.ru
www.college.ru
www.alhimikov.net

Interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai - skolēnu pašmācības disku mācību materiāls - matemātika vidusskolai - 10., 11., 12. klasei - no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēta projekta “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos“.

Informātika:

Informātika skolā - informātikas standarti, mācību programmas, materiāli, saites u.c. ar informātiku saistītie jautājumi
Uzdevumi.lv


shkola.lv - Информатика
Информатика 5-7 класс
Информатика. Мультимедийный электронный учебник
Поколение ЭВМ

Mācību materiāli informātikā
Datorzinību pamati
Neklātienes programmētāju skola PASCAL
Latvijas informātikas olimpiādes mājas lapa - materiāli programmēšanai, par informātikas olimpiādi un ne tikai!

ECDL 1. modulis
Viss par ECDL (European Computer Driving Licence), jeb Eiropas datorprasmes sertifikātu un tā iegūšanas iespējām Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Informācijas tehnoloģiju fakultātes (ITF) Neklātienes Programmēšanas Skola (NPS)

Zparks
Datuve

Latviešu valoda un literatūra
www.ailab.lv/teksti
www.letonika.lv/literatura
www.korpuss.lv- vārdnīcas
www.pasakas.net- bērnu literatūras portāls (1.-9.kl.)
www.skazki.com
www.muzejs.lv

Русский язык и литература:
Начальная школа:

www.nachalka.com
www.solnet.ee
www.solnishko.ru
Дошкольник

Основная и средняя школа:

www.gramota.ru - Словари, библиотека, справки, игры.
www.slovari.ru
mirslovarei.com
dictionaries.rin.ru
www.calenda.ru - On-line тесты ЕГЭ
aspabiturcenter.ru/testi - On-line тесты ЕГЭ

English
www.englishforkids.ru
www.britishcouncil.org
www.anglomaniacy.pl
www.ego4u.com
www.englishtenseswithcartoons.com

Vēsture, politika un tiesības:
www.historia.lv
www.vesture.lv
www.politika.lv
www.historic.ru
www.history.rin.ru
www.hist1.narod.ru
www.history.xsp.ru

Mūzika:
www.music.lv
www.folklora.lv
www.dziesmas.lv
www.dziesmas.com
www.amazon.com
www.karaoke.ru
www.youtube.com

Vizuālā māksla:
www.maksla.lv
www.makslaplus.lv
www.zeltafonds.lv
www.art.com
www.art-catalog.ru

Mājturība un tehnoloģijas:
www.nozare.lv
www.lubimoe-delo.ru
www.sewing.needle-work.ru
www.parbika.lv
www.domovodstvo.com
www.viss.lv