Lasīt tālāk ...
 

        45 gadi, arī tas ir solīds vecums, un absolventi, kas skolu beidza 1972.gadā, nu jau pietuvojušies pensijas vecumam, atzina, ka dzīve viņus “izmētājusi” kur kuro.
       Skolotāju trio “LIRa” (R.Gavrilova, L.Martinova, I.Kovaļenko) šiem absolventiem veltīja dziesmu “Mīlestības aromāts”.
       1977.gada 28. izlaiduma absolventi atzīmēja savu 40 gadu jubileju, kopš skolas beigšanas. Šogad viņi bija sapulcējušies diezgan kuplā pulkā, apmeklēja skolas muzeju, apskatīja piedāvātos materiālus un albumus.
       1982.gada 33. izlaiduma absolventu katru piecgadi aktīvi apmeklē salidojumu, arī šis gads nebija izņēmums. Par to, ka šie skolēni skolas gados bija draudzīgi saliedēti un aktīvi, jāpateicas klases audzinātājiem T.Kazak – Kazakevičai un I.Oļeiņikovam. Savu sudraba jubileju - 25 gadus, atzīmēja 1992.gada 43.izlaiduma absolventi, kuri jau skolas gados aizrāvās ar skolas vēstures pētīšanu.
       47. izlaiduma absolvente atzīmēja, ka, lai arī skola nebija tik skaista kā pašlaik, tā tomēr tāpat bija mīļa un vienīgā. Gaiteņos nebija pieejami ne tenisa galdi, ne WI-FI, tomēr skolas dzīve bija ļoti interesanta.
       52.izlaiduma absolventi atcerējās teātra spēlēšanas tradīcijas skolā. Un šīs atmiņas joprojām spilgti saglabājušās sirdīs. Ar šiem absolventiem kopā bija arī klases audzinātājas N.Kondratjeva un O.Siliņa, skolotājas G.Višņakova un T.Svetlova u.c.
       Atmiņu vakars tika kuplināts ar pašdarbības kolektīvu priekšnesumiem.
       Uzstājās deju kolektīvi: “Smile”un “Assorti” (vad. R.Gavrilova), akrobātu grupa (vad. O.Borisova), vokālais ansamblis “Harmonija” (vad. A.Fedotova), 2.-4.kl. jauktais koris un 5.-8.kl. vokālais ansamblis (vad. R.Gavrilova), “Miniatūru teātris” 8.kl. (vad. N.Kondratjeva). Vakaru vadīja L.Babiča (11.k.), V. Višņakovs (12.kl.) un Ž.Ķivriņa (11.kl.).
Paldies visiem, kas rūpējās par veiksmīgu vakara norisi!

  Valentīna Maksimova
Preiļu 2. vidusskolas muzeja pedagogs